AcasăOPINIIUN SENATOR ACUZĂ – Plagiatul Codruței Kovesi trebuie verificat de instituțiile abilitate

UN SENATOR ACUZĂ – Plagiatul Codruței Kovesi trebuie verificat de instituțiile abilitate

DISTRIBUIȚI

UN SENATOR ACUZĂ Senatorul independent Valer Marian le cere ministrului Educației, Mircea Dumitru, și ministrului Justiției, Raluca Prună, într-o interpelare, să solicite verificarea de către CNATDCU și PÎCCJ a acuzațiilor de plagiat la adresa tezei de doctorat a procurorului șef al DNA Laura Codruța Kovesi.

Iată interpelarea adresată celor doi miniștri:

În calitate de senator, în cursul ultimelor trei ani, am fost printre primii și puținii politicieni care au luat atitudine, prin declarații politice și interpelări parlamentare, față de acuzațiile de plagiat aduse fostului prim-ministru Victor Ponta și fostului viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea.

După ce inițial au fost absolviți de acuzațiile de plagiat, consider că Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Doctoratelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a restabilit adevărul și legalitatea prin recentele decizii care au confirmat că lucrările de doctorat ale celor doi foști demnitari ai statului român sunt plagiate. În ultimii ani am semnalat și am solicitat însă și verificarea acuzațiilor de plagiat aduse actualului procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, anterior procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la teza sa de doctorat, intitulată „Combaterea crimei organizate prin dispoziții de drept penal”.

Teza a fost susținută în decembrie 2011, în perioada în care doamna Laura Codruța Kovesi era procuror general al României, la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității de Vest din Timișoara și a fost notată cu calificativul magna cum laudae.

Grupul de Investigații Politice (GIP) și Miliția Spirituală au publicat în data de 18 mai 2012 o analiză însoțită de documente prin care se apreciază că teza de doctorat a doamnei Laura Coduța Kovesi este un plagiat, sens în care citez următoarele:

«„Lucrarea Codruţei Kovesi este un plagiat începând chiar de la prima propoziţie. Prima frază din lucrarea procurorului general este următoarea: „La începutul secolului XXI, crima organizată a devenit unul dintre pericolele cele mai grave la adresa existenței, stabilității şi continuității societăților statale din cauza transformării grupurilor infracționale primitive de tip mafiot în adevărate întreprinderi criminale, cu scopul de a se opune autorităților statale şi de a teroriza întreaga comunitate prin exacerbarea violenței, diversificării modurilor de operare, a diversificării structurilor de tip criminal şi comiterea de infracțiuni din aproape întregulspectrual infracționalității”.

Aceasta reproduce cuvânt cu cuvânt, fără să citeze, prima frază din studiul „Lupta societăţii organizate împotriva criminalităţii organizate”, publicat de col. (r) prof. dr. Ion Dragoman şi drd. procuror Aurel Mihai Ciorobea în Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în nr. 2 din 2007, cu patru ani înainte ca Laura Codruţa Kovesi să-şi susţină teza de doctorat.

Laura Codruţa Kovesi a copiat fără să folosească ghilimelele sau să indice sursele, lucrări cunoscute în domeniu, studii din reviste de specialitate, strategii guvernamentale, dar şi referate disponibile pe internet, pe site-uri specializate. Procurorul general a copiat inclusiv lucrări disponibile pe site-uri precum:http://www.referate-scolare.ro/, http://www.referat.ro/, http://6profu.ro, http://facultate.regielive.ro/etc.

În încercarea de a-şi ascunde frauda, Laura Codruţa Kovesi a inserat în lucrarea sa note de subsol şi referinţe bibliografice, ca şi cum ea ar fi citit lucrările respective. În realitate, procurorul general a copiat pasajele din lucrările plagiate cu tot cu note. Pentru ca ridicolul său fie deplin, nici măcar această copiere nu a fost făcută cu acurateţe. Fără să citeze sursa, Laura Codruţa Kovesi a copiat, la pagina 16 din teza sa, pasaje întregi din lucrarea lui Nicolae Lupulescu, „Spălarea banilor şi finanţarea terorismului”,publicată în 2006 pe site-ul Institutului Naţional al Magistraturii.

În lucrarea sa, la pagina 16, Nicolae Lupulescu citează articolul „Conexiunile între terorism şi criminalitate”publicat înJane’s Intelligence Review în 2004 de Tamara Makarenko, o cunoscută specialistă în domeniul crimei organizate şi terorismului. „Copy-paste-ul” i-a jucat aici o festă Codruţei Kovesi. Copiind pasajele din lucrarea lui Lupulescu, procurorul general copiază şi notele în care se făcea trimitere la lucrarea lui Makarenko, dar greşeşte numele autoarei, botezînd-o „Tamam M.”

Lucrarea inexistentei „Tamam M.” apare inclusiv în bibliografia tezei de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi, ceea ce demonstrează o dată în plus intenţia de fraudă a acesteia.

Laura Codruța Kovesi a copiat inclusiv pasajele în care a subliniat faptul că formulează concluzii personale. La pagina 20 din teza de doctorat, procurorul general spune: „Putem concluziona că în era globalizării organizațiile criminale nu mai au nevoie de o bază teritorială de unde să-şi coordoneze acțiunile, pentru că progresul tehnologic a creat posibilitatea să-şi conducă afacerile indiferent de locul unde se află, datorită multiplelor rețele de calculatoare şi telecomunicații”.

„Concluzia” personală a Laurei Codruța Kovesi este, în realitate, copiată dintr-o altă lucrare: „În era globalizării, organizațiile situate în afara legii nu mai au nevoie de o bază teritorială de unde să-și coordoneze acțiunile. Revoluția tehnologică a creat posibilitatea șefilor de rețele să-și conducă afacerile, indiferent de locul unde se află. Multe dintre acțiunile lor pot fi duse la îndeplinire prin intermediul rețelei de calculatoare si telecomunicaţii.” (scritube.com: Ameninţări la adresa securităţii şi apărării naţionale şi colective)».

Grupul de Investigații Politice şi Miliţia Spirituală au publicat un tabel în care sunt puse faţă în faţă pasaje plagiate (circa 50) de doamna Laura Codruţa Kovesi şi textele originale. Tabelul nu reproduce decât o mică parte din textele copiate de aceasta fără a folosi ghilimele și fără a cita sursa, potrivit autorilor.

Grupul de Investigații Politice a transmis documentele care demonstrează plagiatul doamnei Laura Codruța Kovesi CNATDCU și Universității de Vest din Timișoara solicitând retragerea titlului de doctor și tragerea sa la răspundere penală. Sesizarea Grupului de Investigații Politice a fost înregistrată la CNATDCU sub nr. 4363/22.05.2012, dar, cu o grabă suspectă, această instituție a transmis-o, prin adresa nr. 4470/24.05.2012, către Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), unde a fost întregistrată sub nr. 606/25.05.2012.

Prin raportul final nr. 940 din 05.09.2012, CNECSDTI a apreciat ca fiind neîntemeiate acuzațiile de plagiat referitor la teza de doctorat „Combaterea crimei organizate prin dispoziții de drept penal”, susținută de către doamna Laura Codruța Kovesi în decembrie 2011, indicate în sesizare, constatând îndeplinirea tuturor procedurilor legale în vigoare la data susținerii tezei de doctorat și considerând că titlul de doctor în Științe Juridice a fost obținut în concordanță cu legislația în vigoare în anul 2011. Raportul susmenționat nu a fost semnat de președintele CNECSDTI, ci de vicepreședintele Vergil Muraru, motiv pentru care se ridică problema validității juridice a acestuia.

Ulterior, un profesor universitar care a studiat teza de doctorat a doamnei Laura Codruța Kovesi a afirmat că aceasta are o slabă valoare științifică și conține elemente de plagiat, precum și că lucrarea conține numeroase și flagrante greșeli gramaticale de la dezacorduri la semne de punctuație. Este evident că specialiștilor care au studiat teza de doctorat le-a fost teamă să se pronunțe public asupra acuzațiilor de plagiat având în vedere funcția deținută de doamna Laura Codruța Kovesi, precum și funcțiile deținute de principalii săi susținători politici și instituționali, dintre care unii, ca directorul SRI, George Maior, și primul său adjunct, generalul Florian Coldea, au fost prezenți la Timișoara cu ocazia susținerii acesteia.

Cel puțin alte două împrejurări întrețin suspiciunile lansate la adresa tezei de doctorat a doamnei Laura Codruța Kovesi. Prima este aceea că doamna Laura Codruța Kovesi s-a înscris la doctorat la o facultate de drept mai puțin cunoscută și mai puțin consacrată sub aspect științific, respectiv la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, înființată după anul 1990, deși ar fi fost firesc să-și susțină doctoratul, raportat la importanța funcției sale, la una din facultățile prestigioase, respectiv la Facultatea de Drept a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca, pe care a absolvit-o în anul 1996, sau la Facultatea de Drept a Universității din București, unde își avea locul de muncă și domiciliul din 2006.

A doua este aceea că l-a avut îndrumător de doctorat pe un apropiat al familiei sale, respectiv pe profesorul universitar Viorel Pașca, un cadru didactic relativ necunoscut, fost procuror șef al Procuraturii Județene Timiș în timpul regimului comunist, care a fost coleg și era în relații de prietenie cu tatăl său Ioan Lascu, fost procuror șef al Procuraturii Locale Mediaș în aceeași perioadă, amândoi fiind cunoscuți drept colaboratori ai Revistei Române de Drept, denumită ulterior Dreptul. În această revistă au fost publicate mai multe articole semnate de către doamna Laura Codruța Kovesi, împreună cu tatăl său Ioan Lascu.

Menționez că la Biblioteca Națională a României se află un singur exemplar din teza de doctorat a doamnei Laura Codruța Kovesi, dar aceasta este aproape ferecată întrucât trebuie formulată o cerere specială către conducerea bibliotecii pentru a fi consultată și nu se eliberează copii de pe aceasta.

În consecință, raportat și la noile împrejurări invocate, consider că se impune reanalizarea de către CNATDCU a acuzațiilor de plagiat formulate la adresa lucrării de doctorat a doamnei Laura Codruța Kovesi, ca și în cazul fostului prim-ministru Victor Ponta și a fostului viceprim-ministru Gabriel Oprea. O nouă analiză este necesară atât pentru a se aplica egalitate de tratament, nu standarde diferite, cât și pentru a elimina orice dubiu asupra probității unei persoane care, prin funcția deținută, a devenit simbolul luptei anticorupție din România și un model de corectitudine nu numai național, ci după unii și continental și planetar.

Pentru considerentele expuse, vă solicit, domnule ministru al Educației Naționale și Cercetării Științifice, să solicitați CNATDCU să reanalizeze acuzațiile de plagiat formulate la adresa lucrării de doctorat a doamnei Luara Codruța Kovesi, intitulată „Combaterea crimei organizate prin dispoziții de drept penal”.

Pentru aceleași considerente, vă solicit, doamnă ministru al Justiției, să cereți procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să dispună efectuarea de cercetări sub aspect penal cu privire la acuzațiile de plagiat aduse actualului procuror șef al DNA referitor la teza sa de doctorat.

Totodată, solicit pe această cale Senatului României, care este cameră decizională în materia proiectelor de legi și a propunerilor legislative privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești și a Ministerului Public, conform prevederilor art. 75 din Constituția României, să adopte o hotărâre prin care să solicite CNATDCU și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să verifice acuzațiile de plagiat aduse procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

Senator, Valer Marian

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


TE-AR MAI PUTEA INTERESA