AcasăsiugariuEVANGHELIA ZILEI - Să trăim ca și cum sfârșitul ar fi astăzi

EVANGHELIA ZILEI – Să trăim ca și cum sfârșitul ar fi astăzi

DISTRIBUIȚI

EVANGHELIA ZILEI Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă. Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiţă, şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara e aproape. Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi. Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. Aceea cunoaşteţi, că de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni. Cine, oare, este sluga credincioasă şi înţeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale, ca să le dea hrană la timp? Fericită este sluga aceea, pe care venind stăpânul său, o va afla făcând aşa. Adevărat zic vouă că peste toate avuţiile sale o va pune. Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie, Şi va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii, Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua când nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l cunoaşte, Şi o va tăia din dregătorie şi partea ei o va pune cu făţarnicii. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.  (Matei 24, 27-33, 42-51)

EVANGHELIA ZILEI Evanghelia de astăzi ne aduce mărturie despre cuvintele Domnului Hristos în legătură cu sfârşitul lumii. Aşa cum ne mărturiseşte Sfânta Scriptură, sfârşitul va fi un timp de judecată a faptelor fiecărui om.

Să luăm aminte la cuvintele Domnului Hristos: „Privegheaţi că nu ştiţi ceasul în care vine Domnul vostru”. Tocmai pentru că nu ştim care va fi acea zi, trebuie să ne ducem viaţa ca şi cum sfârşitul ei ar fi în clipa de faţă.

Dacă ne va găsi înglodaţi în păcate, putem intui care ne va fi răsplata veşnică. Dacă ne va găsi pe calea spre desăvârşire, sufletul fiecăruia dintre noi va sălăşlui în veşnicia celor plăcuţi lui Dumnezeu.

Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune: „Sfânta Cruce pecetluieşte întregul univers; la sfârşitul veacurilor această pecetluire se va arăta în deplinătatea ei”. (Pr. Dumitru Păduraru)

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.TE-AR MAI PUTEA INTERESA