Acasăoameni noiSFATURI - Ce trebuie să facă un rentier agricol, după 1 martie,...

SFATURI – Ce trebuie să facă un rentier agricol, după 1 martie, pentru a nu pierde banii

spot_img

DISTRIBUIȚI

Beneficiarii rentei viagere agricole trebuie să-și vizeze, în fiecare an, carnetele de rentier.  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță că, în perioada 1 martie- 31 august 2016, rentierii agricoli sunt aşteptaţi la Centrele judeţene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pentru obţinerea vizei carnetelor de rentier agricol, pe anul 2016.

Documentele necesare
Pentru vizarea carnetului, solicitantul, fie personal, fie prin prin mandatar, curator sau tutore, trebuie să semneze o declaraţie-tip. Declaraţia trebuie să fie însoţită de următoarele documente (pe baza cărora persoana desemnată de APIA va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi, în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, va certifica copiile deciziilor de la comisia de expertiză medicală): 1) carnetul de rentier agricol; 2) actul de identitate al solicitantului; 3) decizia de la comisia de expertiză medicală, pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original; 4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original (numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal); 5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994 sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil; 6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune optional, plata rentei fiind făcută, la cerere, și prin poștă).

Cine riscă suspendarea plății
În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Documentele menţionate trebuie depuse în original, întrucât pe baza lor angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin mandat poştal sau prin virament bancar.

Ce se întâmplă după decesul rentierului
În marea lor majoritate, beneficiarii rentei viagere sunt persoane în vârstă. Odată cu decesul acestora, renta viageră agricolă încetează. Dar, în anul respectiv, renta pentru anul precedent poate fi încasată de moștenitorii decedatului. De exemplu, pentru anul 2015, renta viageră a persoanelor decedate poate fi ridicată în acest an de moștenitori dacă, până la 31 august 2016, aceștia vor depune la APIA: carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original).

sursă știre libertatea.ro

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA