AcasăActualitate112VEZI RAPORTUL COMPLET - La sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș...

VEZI RAPORTUL COMPLET – La sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș a avut loc evaluarea activității și a rezultatelor obținute de polițiști în anul 2017

DISTRIBUIȚI

Astăzi, 29 ianuarie, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș a avut loc evaluarea activității și a rezultatelor obținute de polițiștii maramureșeni în anul 2017.

Raportul de evaluare a fost prezentat de șeful inspectoratului, comisar şef de poliție Todoran Ionel, iar la activitate au participat, alături de polițiștii maramureșeni, Alexandru Cosma – subprefectul Județului Maramureș, George Moldovan –  vicepreşedintele Consiliului Judeţean, doamna Dana Borcuti – prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș,  precum și comandanții și șefii instituțiilor din sistemul de ordine și siguranță publică, reprezentați ai instituțiilor descentralizate ale statului și parteneri instituționali cu care s-a colaborat în anul 2017.

 

Din partea Inspectoratului General al Poliției Române ne-a onorat cu prezența domnul chestor de poliţie VOICU MIHAI MARIUS, adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române, care a transmis mesajul de felicitare, apreciere și sprijin al inspectorului general al Poliției Române. Unul dintre obiectivele generale ale Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș în anul 2017 a fost creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni, iar diminuarea criminalității pentru al treilea an consecutiv confirmă eforturile depuse de polițiștii maramureșeni în anul supus evaluării.

În anul 2017, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş şi-a canalizat resursele, eforturile şi acţiunile în direcţia realizării următoarelor obiective generale şi specifice:

  1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.
  2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale.
  3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
  4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a unităţii

UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE ȘI LOGISTICE

În perioada analizată Serviciul Logistic s-a preocupat pentru asigurarea funcţionalităţii imobilelor aflate în administrare directă, pentru exploatarea eficientă a parcului auto existent, echiparea corespunzătoare a efectivelor atât cu echipament cât şi cu armament, muniţie şi alte mijloace specifice de ordine publică. În anul 2017 au intrat în dotarea inspectoratului 14 autospeciale.

În anul 2017 unitatea a continuat lucrările în cadrul programului de finanțare al obiectivului „Consolidare, modernizare și extindere arest la sediul I.P.J. Maramureș”.

EFICIENTIZAREA STRUCTURALĂ

Activităţile manageriale pentru eficientizare structurală au vizat, în principal, demersuri pentru asigurarea funcţionării la parametrii optimi a tuturor structurilor din cadrul I.P.J. Maramureş, ţinându-se seama de modificările instituţionale şi de dinamica de personal, dotarea logistică corespunzătoare a tuturor structurilor din competenţa inspectoratului, în scopul îndeplinirii obiectivelor  asumate de Poliţia Română pentru anul 2017.

DESERVIREA COMUNITĂȚII

În anul 2017, priorităţile în domeniul prevenirii criminalităţii la nivelul judeţului au fost:

– Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor – cu 7 proiecte educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar şi 5 campanii de prevenire;

– Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului;

– Prevenirea accidentelor de circulaţie;

– Prevenirea violenţei domestice – Campania naţională de prevenire a violenţei în familie „ARIPI FRÂNTE”.

Menținerea climatului de siguranță publică pentru cetățenii județului este principala prioritate, iar pentru atingerea acestui deziderat, în cursul anului 2017 au fost derulate, potrivit competențelor, întreaga gamă de activități specifice pentru asigurarea vizibilității polițiștilor de ordine publică în comunitate, a intervenției rapide la evenimentele semnalate și pentru prevenirea și combaterea infracționalității.

Astfel, în cursul anului 2017, structurile I.P.J. Maramureș au organizat și efectuat 6 razii, 607 acțiuni de amploare/cu efective lărgite și 25 644 controale directe care au avut ca rezultat constatarea a 1 609 infracțiuni din care 915 în flagrant şi a 23 213 contravenţii, pentru care au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de 7 051 590 lei.

Pe un alt palier deosebit de important al structurilor de ordine publică s-au situat activităţile informativ-preventive şi de intervenţie desfăşurate în comunitate, materializate în 18 558 de intervenţii la evenimente, 1 670 stări conflictuale aplanate, 2 134 de petiţii soluţionate, 1 018 activităţi educativ-preventive în unităţi de învăţământ.

Pe linia managementului operaţional al planificării şi executării principalelor acţiuni din domeniul ordinii şi siguranţei publice, Poliţia Maramureş a fost principala forţă care, alături de celelalte structuri M.A.I., a contribuit la asigurarea unui climat civic necesar bunei desfăşurări a activităţilor. Totodată, structurile de poliţie au participat la 543 misiuni comune de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la manifestări organizate pe raza judeţului.

EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

Unul dintre obiectivele generale ale acestei unităţi de poliţie este creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni, iar reducerea infracţionalităţii sesizate confirmă eforturile depuse în perioada supusă evaluării.

În anul 2017 au fost sesizate cu aproape 6% mai puţine infracţiuni faţă de anul 2016, criminalitatea sesizată s-a diminuat pentru al treilea an consecutiv. Este îmbucurător că infracţiunile de natură judiciară au scăzut cu aproape 12% .

Preocuparea polițiștilor pentru constatarea și combaterea fenomenului infracțional a condus la creşterea ponderii infracţiunilor sesizate din oficiu din totalul infracţiunilor sesizate, de la  28,6% în 2016, la 32,2% în acest an.

Criminalitatea stradală

Ţintă a eforturilor depuse împreună cu partenerii instituţionali, infracţionalitatea stradală a scăzut pentru al treilea an consecutiv, cu 3% faţă de 2016 şi cu 10% faţă de 2015. Nu a fost înregistrată nicio infracţiune de omor comisă stradal, iar incidenţa tâlhăriilor stradale s-a redus cu aproape 40 %. Cele mai multe fapte stradale au fost înregistrate în mediul urban (94,8%), cu precădere în cele două municipii ale județului: Baia Mare – 318 fapte și Sighetu Marmației – 73.

Criminalitatea în mediul rural

Acest indicator este în scădere pentru al patrulea an consecutiv, iar faţă de anul 2016, anul trecut în mediul rural au fost sesizate cu 8,5% mai puţine infracţiuni.

Siguranța traficului rutier

Acţiunile desfăşurate în 2017 de poliţiştii maramureşeni au vizat asigurarea unui climat de disciplină şi siguranţă rutieră pe drumurile publice din judeţ, fiind constatate peste 1 000 de fapte penale şi fiind aplicate aproape 43 000 de sancţiuni contravenţionale (la O.U.G. 195/2002 şi la alte acte normative)

Au fost ridicate în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile  publice  peste 3 500 permise de conducere, din care 288 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi au fost retrase 1 119 certificate de înmatriculare.

Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor grave de circulaţie produse în anul 2017 arată faptul că, în comparaţie cu anul anterior, a fost înregistrată o scădere de 10%.

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii

În anul 2017,polițiştii de proximitate au desfășurat în comunitate, potrivit competenţelor, activități de cunoaştere a populaţiei, orientate în principal spre identificarea persoanelor cu risc victimal. În acest sens, au fost derulate acțiuni pentru prevenirea victimizării, cu specific pentru persoane din toate categoriile de vârstă,  începând din unitățile de învățământ şi până la centrele de bătrâni. În cadrul acestor acţiuni, au fost consiliate 1.837 persoane și au fost aplanate un număr de 126 stări conflictuale. Pe parte operativă, în cadrul activităților derulate în acest domeniu, poliţiştii de proximitate au desfăşurat activități de cercetare penală în 2 730 dosare penale şi au fost verificate şi propuse soluții în 1 267 petiții ale cetăţenilor.

Siguranţa în şcoli

Statistic, în anul calendaristic 2017, au fost sesizate mai puţine fapte penale în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar. Astfel,  au fost sesizate 33 infracţiuni (-18), din care 26 comise în incinta unităţilor de învăţământ şi 7 în zona adiacentă, cele mai multe fiind fapte de lovire sau alte violenţe şi de furt, sesizate în sălile de cursuri sau în vestiare.

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

Criminalitatea economico – financiară

Activităţile polițiștilor specializaţi în investigarea criminalității economice în domeniul evaziunii fiscale au avut ca rezultat, în 2017, creșterea cu peste 6% a valorii totale a prejudiciului recuperat în dosarele penale instrumentate. Capitolul combaterea evaziunii fiscale reliefează un trend descrescător al numărului dosarelor înregistrate, indicator care confirmă validitatea datelor statistice care evidenţiază o reducere a evaziunii fiscale cu  consecinţa creşterii încasărilor la bugetul consolidat al statului la nivelul judeţului Maramureş.

Pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu tutun şi produse din tutun, relevante sunt rezultatele obţinute în cadrul  Planului de măsuri „SMOKE 2017”, derulat cu implicarea tuturor structurilor din cadrul IPJ Maramureş respectiv cele peste 125 000 pachete cu ţigări şi 7 kg tutun vrac indisponibilizate. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost indisponibilizate 12 mijloace de transport auto folosite la săvârşirea de infracţiuni, în valoare totală de peste 90 000 lei.

În domeniul criminalităţii economice se constată un trend pozitiv pe linia soluţionării dosarelor penale. Astfel se poate observa o scădere a numărului de dosare penale înregistrate şi o creştere a dosarelor penale soluţionate, fapt care a dus la scăderea numărului de dosare mai vechi de 1 an de la înregistrare cu 38%.

Combaterea corupţiei din competenţa de cercetare a Poliţiei Române

În perioada analizată, au fost instrumentate 25 dosare penale privind fapte de corupţie iar 7 dintre acestea au fost declinate către Direcţia Naţională Anticorupţie. Au fost identificate, cercetate şi deferite parchetelor competente 35 persoane din care 29 aveau funcţii de conducere.

Criminalitatea gravă comisă cu violenţă

În anul 2017, pe raza judeţului s-au înregistrat 9 infracţiuni de omor (6 în mediu urban și 3 în mediu rural) şi  9  infracţiuni de tentativă la omor (toate în mediul urban). Toate au fost soluţionate prin identificarea autorilor şi declinarea cauzelor către Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Criminalitatea contra patrimoniului

Şi infracţiunile contra patrimoniului se află pe un trend descendent pentru al treilea an consecutiv, fiind sesizate cu 4,6% mai puţine decât în anul 2016. Dintre acestea, furturile, care reprezintă 62%  din totalul infracţiunilor de acest gen, s-au redus cu 3%. În anul 2017 cele mai multe furturi sesizate au fost cele din locuinţe şi din societăţi comerciale, dar în scădere faţă de 2016. Se remarcă totuşi o creştere a furturilor din autoturisme şi a furturilor din buzunare/poşete/genţi, pentru informarea populaţiei fiind derulate activităţi preventive în acest domeniu. De asemenea, poliţiştii de investigaţii criminale au efectuat cercetări pentru identificarea autorilor a 68 tâlhării, 851 distrugeri şi 292 de înşelăciuni.

Sprijinului acordat structurilor operative de către cele 8 cupluri chinologice care încadrează Grupa canină a I.P.J. Maramureş, a dus la identificarea autorilor mai multor infracţiuni de furt şi tâlhărie, la recuperarea unor bunuri sustrase de infractori, la succesul unor acţiuni de identificare şi reţinere a urmăriţilor naţional şi internaţional şi la depistarea a aproape 18 000 de pachete ţigarete ascunse de contrabandişti.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

Pe acest segment au fost organizate 38 acţiuni, din care 2 acțiuni au fost organizate în comun cu alte structuri ale Poliției Române. În cadrul acestora au fost efectuate peste 306 de controale pe liniile de muncă specifice, din care 139 controale  la persoane fizice și 167 controale la persoane juridice, au fost constatate 70  infracțiuni şi au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de  7 102 lei.

Totodată, în cadrul activităţilor investigative specifice au fost efectuate 8 percheziții domiciliare şi au fost dispuse măsuri de indisponibilizare a 103 arme de foc, 438 bucăţi cartușe de diferite calibre, 401,65 kg obiecte artizanale pe bază de amestecuri pirotehnice şi 2 autovehicule.

Silvicultură

Activităţile desfăşurate pentru prevenirea infracţionalităţii în acest domeniu s-au materializat în 1 127 controale, în urma cărora au fost constatate 382 contravenții pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 994 000 lei şi a fost confiscată cantitatea de 3 528,85 mc material lemnos, din care 1 200,7 mc faptic și 2 328,15 valoric, în valoare totală de 1 283 615 lei.

În cadrul activităților desfășurate în luna decembrie 2017 au fost confiscați 230 pomi de Crăciun, în valoare totală de 2 338 lei.

Totodată, au fost dispuse măsuri de confiscare a 5 ferestraie mecanice, 1 TAF, 14 autovehicule şi 12 atelaje hipo.

 

Criminalitatea transfrontalieră

Poliţiştii Biroului Urmăriri au pus în executare 13 Mandate Europene de Arestare, emise de autorităţile judiciare ale  altor state. Totodată au fost extrădate din alte state 10 persoane urmărite internaţionale de către autorităţile române. Activitatea de urmărire în plan extern s-a concretizat în solicitarea de punere în urmărire internaţională a 25 de persoane.

Dinamica lucrărilor şi dosarelor penale

În anul 2017, structurile I.P.J. Maramureş au înregistrat 10 586 dosare penale. Au fost soluţionate 9 442 dosare penale, reprezentând 89,1% din cele înregistrate. În 1 190 cazuri au fost formulate propuneri de  trimitere în judecată faţă de 1 385 inculpaţi, pentru care au fost dispuse 137 măsuri preventive. Alte 2 005 cazuri au fost soluţionate prin renunţare la urmărire penală şi 6 247 cu propuneri de clasare.

Criminalistică

În anul 2017, lucrătorii de profil au asigurat şi efectuat cercetarea la faţa locului în 3.350 de cazuri, ridicându-se 19 037 urme din toate categoriile. S-au efectuat 637 de reconstituiri, percheziţii, experimente şi recunoaşteri din grup, s-au întocmit 3 892 planşe fotografice şi au fost realizate 229 de constatări criminalistice şi expertize. În urma comparării şi recomparării în baza de date au fost identificaţi 138 autori ai unor fapte penale rămase cu autori necunoscuţi. S-au solicitat 2 722 de verificări după descrierea semnalmentelor şi a datelor cu caracter personal, în urma cărora au fost recunoscute 123 de persoane după descrierea semnalmentelor, în 79 de cauze.

Cooperarea interinstituţională

Prin natura atribuţiilor legale ce revin I.P.J. Maramureş, cooperarea interinstituţională a constituit un obiectiv important în anul 2017, pentru atingerea căruia s-au depus eforturi constante din partea conducerii diferitelor servicii, dar şi a lucrătorilor din domeniile specifice. Subliniem buna cooperare cu unităţile de parchet, măsurile propuse şi aprobate/avizate ducând la descurajarea unor genuri de fapte penale (în special a celor comise prin întrebuinţarea de violenţe) şi la îmbunătăţirea procentului de recuperare a prejudiciului.

Cooperarea internaţională

În cadrul unui parteneriat de cooperare poliţienească transfrontalieră, în luna august 2017, delegaţii din cadrul IPJ Maramureş şi Căpităniei de Poliţie a judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok, Republica Ungară, au desfăşurat misiuni comune pe teritoriul  celor două ţări. Patrule mixte, româno-maghiare, au acţionat pe linie de poliţie rutieră şi ordine publică pentru a acorda sprijin turiştilor români aflaţi în sejur sau în tranzit în Ungaria şi persoanelor maghiare aflate în situaţii similare în România.

În anul 2017, doi ofiţeri şi trei agenţi de poliţie maramureşeni au participat la misiuni operative pe teritoriul altor state respectiv Marea Britanie, Croaţia şi Franţa iar un ofiţer a participat la misiunea O.N.U. în Haiti.

ASIGURAREA MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

Apreciindu-se că imaginea unei instituţii trebuie să fie considerată ca făcând parte din patrimoniul acesteia, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş a transmis zilnic către mass media, prin Compartimentul Relaţii Publice, buletine informative sau comunicate de presă, pentru a aduce la cunoştinţa publicului activităţile desfăşurate de poliţiştii maramureşeni respectându-se principiile de transparenţă, profesionalism, responsabilitate, integritate şi echidistanţă.

Pe parcursul anului 2017 se poate remarca o scădere în ceea ce priveşte activitatea de petiţionare iar în cadrul programului de audienţe persoanele primite în audienţă au fost consiliate şi au beneficiat de expertiza conducerii unităţii sau a structurilor de specialitate, sau conform legii, au fost îndrumaţi către alte instituţii.

OBIECTIVE 2018

Având în vedere toate cele prezentate şi analizându-se de riscurile şi vulnerabilităţile identificate ca urmare a evaluării activităţii şi a rezultatelor obţinute de IPJ Maramureş în anul trecut, pentru anul 2018 obiectivele acestei unităţi de poliţie, în strictă concordanţă cu obiectivele stabilite la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, rămân următoarele:

Pentru acest an, priorităţile care vor sta la baza organizării activităţii structurilor unităţii vizează următoarele aspecte:

– Asigurarea şi dezvoltarea capacităţii de intervenţie şi acţiune a unităţii;

– Menţinerea siguranţei publice în mediul urban şi rural, în spaţiul public şi privat, prin protejarea persoanelor şi patrimoniilor şi reducerea riscului rutier;

– Îmbunătăţirea climatului de legalitate în mediul de afaceri prin prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, a contrabandei, corupţiei şi a faptelor având ca obiect fondurile publice ori europene;

– Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii judiciare grave şi a celei transfrontaliere şi destructurarea grupărilor infracţionale.

Informații furnizate de către IPJ Maramureș

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

TE-AR MAI PUTEA INTERESA