AcasăActualitateSocialISU Maramureş la raport - Sinteza activităţilor ISU Maramureş la nivelul anului...

ISU Maramureş la raport – Sinteza activităţilor ISU Maramureş la nivelul anului 2011: Inundaţii, alunecări de teren, poluări, prăbuşiri de construcţii, incendii, muniţie neexplodată

DISTRIBUIȚI

În judeţul Maramureş organizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost stabilită prin Ordinul Prefectului Nr. 23/ 17.02.2011 , fiind reorganizat, ca urmare  a schimbărilor survenite în structura unor servicii deconcentrate, de două ori.   (Ordinul Prefectului Nr. 89/ 04.04.2011 şi Ordinul Prefectului nr. 144/ 31.10.2011 ). Sub conducerea prefectului, în anul 2011 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în 2 şedinţe ordinare şi 8 şedinţe extraordinare. În cadrul acestora au fost adoptate 8 hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, fiind stabilite măsuri, sarcini şi termene precise pentru fiecare şef de Grup Suport Tehnic cu atribuţii în domeniu.

Tematica şedinţelor a cuprins în principal următoarele:

· Alocarea fondurilor pentru eliminarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase la nivelul judeţului;

· Constituirea comisiilor de verificare a modului de executare a salubrităţii la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în scopul prevenirii producerii inundaţiilor;

· Măsuri pentru prevenirea furturilor de materiale din perimetrele miniere şi clădirile dezafectate;

· Stabilirea măsurilor de  evacuare a persoanelor afectate de alunecarea de teren din Zona Vâlcei – sat Chelinţa, aparţinând oraşului Ulmeni;

· Consolidarea blocului de locuinţe prăbuşit din oraşul Tăuţii Măgherăuş;

· aprobarea Planului Comitetului Judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2011;

· Prelucrarea Planului de măsuri privind sprijinirea acţiunilor de vaccinare antirabică orală pe teritoriul judeţului Maramureş şi a Planului de măsuri privind prevenirea răspândirii febrei aftoase pe teritoriul judeţului Maramureş;

· Stadiul de executare a lucrărilor la Centrul Operaţional Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

· aprobarea Planului de măsuri judeţean pentru în caz de secetă şi caniculă;

· asigurarea fondurilor necesare transportului de apă în localităţile afectate de secetă;

· aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2011;

· stadiul pregătirilor pentru sezonul rece;

· Luarea măsurilor preventive şi planificarea acţiunilor în cazul reintrării în atmosferă a unui satelit de cercetare aparţinând NASA;

· monitorizarea şi verificarea scurgerilor de apă de la fostele sonde petroliere de la Sarasău;

· Prezentarea aplicaţiei „Agenda contacte structuri SNMSU”;

· acordarea unor locuinţe modulare necesare familiilor cărora le-a fost afectată locuinţa de calamităţi.

În vederea unei bune gestionări a situaţiilor de urgenţă, pe parcursul anului, au fost emise 4 ordine de prefect, după cum urmează:

-un ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare şi desfăşurare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011;

Ordinul Prefectului Nr. 59/10.02.2011 pentru aprobarea Măsurilor de organizare şi desfăşurare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011

-un ordin pentru reorganizarea Comandamentului Judeţean pentru deszăpezire şi combatere a poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarnă.

Ordinul Prefectului Nr. 145/31.10.2011 privind reorganizarea Comandamentului Judeţean pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarnă

-două ordine pentru numirea unor comisii de verificare a anumitor aspecte din domeniul situaţiilor de urgenţă;

Ordinul Prefectului Nr. 58/09.02.2011 privind reorganizarea comisiilor de evaluare pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile  ale animalelor;

Ordinul Prefectului Nr. 90/04.04.2011 privind acţiunea de  verificare a modului de executare a salubrităţii la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

Tipurile de risc care au generat situaţii de urgenţă în anul 2011 au evidenţiat trecerea de la fenomene meteorologice periculoase caracterizate prin precipitaţii, căderi de grindină şi intensificări ale vântului, la caniculă şi secetă. La acestea s-au adăugat alunecări de teren,  epizootii şi numeroase incendii la vegetaţia uscată.

Cu toate acestea, în anul 2011 numărul situaţiilor de urgenţă care au necesitat intervenţia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost mai mic, în comparaţie cu anul 2010.

1. Inundaţii

În judeţul Maramureş, datorită fenomenelor meteorologice periculoase din lunile ianuarie, martie, aprilie şi iunie au fost afectate  10 localităţi, valoarea pagubelor fiind de 2.381.500  lei. În anul 2011, pentru prevenirea şi limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice, la dispeceratul I.S.U. s-au primit 32 mesaje de avertizare COD GALBEN şi 12 informări meteorologice. Prin Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, în anul 2011 s-au transmis către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi agenţii economici care prin specificul activităţii constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă, precum şi către membrii Comitetului Judeţean 5521 mesaje de avertizare hidrometeorologică. În urma acestora s-au dispus către Comitetele Locale  măsuri precise:

– instituirea permanenţei la primării;

– monitorizarea continuă şi gestionarea  situaţiei create de fenomenele meteo periculoase;

– asigurarea şi completarea mijloacelor şi materialelor necesare în situaţii de urgenţă conform normelor;

– îndepărtarea materialelor ce pot obtura cursurile de apă la formarea torenţilor;avertizarea populaţiei din localităţile aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundaţii;

– protecţia persoanelor şi a bunurilor împotriva efectelor provocate de grindină, descărcări electrice, desprinderea sau căderea unor elemente din infrastructura de construcţii, precum şi ca urmare a ruperii şi prăbuşirii unor arbori;

– stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare şi a zonelor de acordare a primului ajutor pentru persoanele surprinse de viituri.

a) În luna ianuarie precipitaţiile au fost slabe cantitativ şi  au afectat localităţile Şomcuta Mare, Coaş şi Ulmeni.

b) În luna martie au căzut cantităţi moderate de precipitaţii sub formă de ploaie care au afectat 2,4 km de drum forestier din localitatea Ulmeni şi care au cauzat reactivarea alunecării de teren din satul Chelinţa.

c) În luna aprilie, ca urmare a precipitaţiilor căzute, s-au produs viituri cu transport aluvionar  care au dus la inundarea unor terenuri agricole, drumuri judeţene şi comunale în localităţile Strâmtura şi Copalnic Mănăştur.

2. Alunecări de teren

În anul 2011  s-au produs/reactivat alunecările de teren din localităţile Baia Mare, Baia Sprie, Vişeu de Sus, Chelinţa – Zona Vâlcei, Coaş, Bistra, Buciumi, Finteuşu Mare, Remetea Chioarului. O situaţie deosebită o constituie cele 19 locuinţe avariate de la Chelinţa, unde populaţia afectată a refuzat să îşi părăsească locaţiile astfel că Primăria a fost nevoită să transfere de la ISU Maramureş, în urma Hotărârii CJSU, locuinţe modulare pentru 3 dintre familiile sinistrate. S-a elaborat un studiu geotehnic pentru efectuarea lucrărilor necesare stabilizării terenului din localitatea Chelinţa, zona Vâlcei.

Primăria Baia Mare împreună cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş au analizat situaţia şi au efectuat lucrări de reabilitare a malului râului Săsar şi a Bd. Independenţei, în zona Gold Plaza. În toată perioada cât judeţul a fost afectat de inundaţii şi alunecări de teren, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a luat măsuri de monitorizare a situaţiilor din teren. Membrii Comitetelor Locale au urmărit evoluţia fenomenelor şi au informat periodic dispeceratul  I.S.U. Maramureş în legătură cu situaţia reală. Au fost întocmite şi transmise Ministerului Administraţiei şi Internelor 4  Rapoarte de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale din judeţul Maramureş.

3. Poluări

Cele 2 poluări de ape  înregistrate în anul 2011 au fost de mică amploare, fără să afecteze semnificativ mediul înconjurător.

În luna august la SC Universal Alloy Corporation SRL  Dumbrăviţa s-a constatat deversarea accidentală de ulei hidraulic pe canalul de colectare a apelor pluviale. Nu a fost afectat râul Chechişel.

În luna noiembrie la Staţia de epurare a apei Sighetu Marmaţiei s-au deversat accidental ape neepurate la care a fost depăşită concentraţia maximă admisă la substanţe extractibile. S-a produs o poluare a râului Iza pe o distanţă de cca 50 m aval de canalul de deversare. Nu a fost afectat râul Tisa.

4. Prăbuşiri de construcţii

În luna aprilie s-a prăbuşit un planşeu de la etajul I al unui bloc de locuinţe P+1 din satul Nistru – Tăuţii Măgherăuş. In urma prăbuşirii nu au fost înregistrate victime. Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Maramureş au iniţiat un proiect de Hotărâre de Guvern în valoare de 50.000 euro pentru construcţia unor locuinţe sociale în oraşul Tăuţii Măgherăuş.

5. Incendii la vegetaţia uscată

În judeţul Maramureş s-au înregistrat 228 evenimente în  47 unităţi administrativ-teritoriale. Cele mai multe au avut loc în: Baia Mare (49), Baia Sprie (20), Borşa (19), Târgu Lăpuş (16), Fărcaşa (12), Sighetu Marmaţiei (10), Bogdan Vodă (10). Cele mai întinse suprafeţe afectate de incendii la vegetaţia uscată au fost în: Sighetu Marmaţiei (358 ha), Budeşti (320 ha), Baia Mare (214 ha). Cauzele acestor evenimente au fost:

· perpetuarea unor tradiţii populare privind igienizarea suprafeţelor agricole;

· lipsa de responsabilitate a unor cetăţeni care au facilitat propagarea focurilor deschise;

· condiţiile meteorologice (lipsa precipitaţiilor, intensificări ale vântului)

6. Epizootii 

În anul 2011,  în domeniul epizootic s-a manifestat anemia infecţioasă ecvină. care este o boală specifică solipedelor cu evoluţie acută, cronică sau lentă produsă de un virus care este purtat de animalele bolnave până la moarte, boala transmiţându-se  prin contact direct, insecte hematofage, instrumentar nesterilizat, etc. În scopul stabilirii despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale şi a lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, comisiile  de evaluare costituite prin ordin al prefectului au rezolvat 624  de cazuri. În anul 2011 s-au înregistrat 15 focare de rabie, astfel: 9 la vulpi, 2 la cîini, 3 la pisici şi 1 la căprior.

7.Muniţie neexplodată

În anul 2011 s-au desfăşurat 11 misiuni pirotehnice pentru asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare în localităţile Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Ulmeni-sat Tohat, Borşa-Pasul Prislop, Târgu Lăpuş, Seini, Mireşu Mare-Lucăceşti, Săcel şi Strâmtura. De asemenea, au fost executate 2 şedinţe de distrugere a muniţiei neexplodate găsite pe teritoriul judeţului. În anul 2011 au fost iniţiate 3 proiecte de Hotărâre de Guvern în vederea solicitării de fonduri  de la bugetul de stat pentru alunecarea de teren de la Chelinţa, prăbuşirea blocului de locuinţe de la Nistru şi pentru descărcătorul de ape mari al lacului de acumulare Mogoşa. În anul 2011 Consiliul Judeţean Maramureş a aprobat prin Hotărârea  nr. 25 din 28 februarie utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia acestuia a sumei de 2.800.000 lei pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile efectuate de unităţile administrativ teritoriale  pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale. A fost actualizat şi aprobat Planul de evacuare în situaţii de urgenţă al judeţului Maramureş şi trimestrial s-au inventariat locuinţele modulare repartizate judeţului Maramureş în urma inundaţiilor din luna iulie 2008. Au fost întocmite Centralizatoare privind pagubele produse de inundaţii şi alunecări de teren  în judeţul Maramureş în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011.

În vederea operaţionalizării Măsurii 125 Submăsura c – Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire  şi de protecţie împotriva inundaţiilor din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală, a  fost întocmită Situaţia centralizatoare a suprafeţelor de teren agricol şi silvic afectate  de  fenomenele meteorologice periculoase produse în judeţul Maramureş  în anii 2005 – 2010, în baza acestora fiind eliberate 5 adeverinţe de calamitate pentru localităţile Leordina, Strâmtura, Copalnic-Mănăştur, Rona de Sus şi Valea Chioarului. În anul 2011, la nivelul judeţului au fost organizate 2 exerciţii comune cu forţe şi mijloace în teren:

*prăbuşirea unei aeronave pe Aeroportul Internaţional Baia Mare, în cadrul căruia a fost activat Planul Rosu de intervenţie al judeţului Maramureş

*simularea unui accident rutier cu victime multiple – în colaborare cu A-CAR Maramureş

Trebuie subliniat că în perioada manifestării tuturor situaţiilor de urgenţă s-a constatat o bună comunicare cu mass-media locală. Evenimentele produse de fenomenele meteorologice periculoase, intervenţiile şi măsurile dispuse de Comitetul Judeţean în vederea eliminării efectelor negative au fost difuzate opiniei publice prin intermediul a 148 comunicate de presă în mass-media audiovizuală şi presa scrisă.

Avertizările meteorologice şi hidrologice (în număr de 215 informări), inclusiv atenţionările de producere a fenomenelor periculoase imediate, situaţia viabilităţii drumurilor publice, condiţiile de trafic şi recomandările adresate populaţiei au fost transmise cu sprijinul instituţiilor media din judeţ. De asemenea, s-a beneficiat şi de sprijinul jurnaliştilor independenţi.

Rezultatele generale înregistrate pe anul 2011 în activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă relevă faptul că acesta şi-a îndeplinit responsabilităţile ce îi revin, acţionând operativ şi respectând întocmai cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(Sursa: Dan Bucă, purtător de cuvânt CJSU Maramureş)

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.TE-AR MAI PUTEA INTERESA