AcasăActualitate112INTENS SOLICITAȚI - Peste de 3.000 de intervenții în primele 6 luni...

INTENS SOLICITAȚI – Peste de 3.000 de intervenții în primele 6 luni ale anului pentru jandarmii maramureșeni

DISTRIBUIȚI

INTENS SOLICITAȚI În data de 23 iunie a.c., începând cu ora 10.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Pintea Viteazul” Maramureş, a avut loc o conferinţă de presă, condusă de către Inspectorul şef, Lt.col. Florişteanu Petru Marcel.

La activităţile desfăşurate în cadrul conferinţei au participat reprezentanţi din mass-media locală, Şeful Serviciului Ordine şi Siguranţă Publică, Lt.col. Istvan Iuhos, Şeful Biroului Pază şi Protecţie Instituţională, Lt.col. Tomoiagă Sergiu, ofiţerul de Informare Relaţii Publice şi cu Publicul, Cpt. Radu Vasile Nicolae şi Pr.mil.dr. Achim Daniel, fiind prezentate următoarele teme:

1.Misiunile executate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Pintea Viteazul” Maramureş în prima perioadă a anului 2017.

  1. Derularea activităţilor educativ-preventive pe parcursul vacanţei de vară 2017 în cadrul campaniei ,, Vacanţă în siguranţă alături de jandarmii maramureşeni’’.

Misiunile de ordine publică desfăşurate de I.J.J. Maramureş ,în perioada 01 ianuarie – 21 iunie 2017

În primele luni ale anului 2017, structurile de ordine şi siguranţă publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş au gestionat misiunile de asigurare şi restabilire a ordinii publice, participând la misiuni de menţinere a ordinii publice, în sistem integrat şi la cele în cooperare cu alte instituţii.

Pentru executarea misiunilor de ordine publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Pintea Viteazul” Maramureş are constituite următoarele structuri:

Detaşamentul de Jandarmi 1 Mobil (include o subunitate antiteroristă, două plutoane de ordine publică şi o grupă conductori câini serviciu) şi o structură de ordine publică de nivel pluton în cadrul secţiei de jandarmi Sighetu Marmaţiei; două structuri de supraveghere şi intervenţie în oraşele Târgu Lăpuş şi Vişeu de Sus ş patru posturi de jandarmi montane (Şuior, Cavnic, Valea Vaserului şi Borşa);

Statistic, în această perioadă respectiv primele 6 luni ale anului 2017 s-au executat un număr de 3.199 misiuni în domeniul ordinii şi siguranţei publice.

În ce priveşte efectivele folosite, în perioada analizată au fost angrenaţi în misiuni 11.803 jandarmi.

Pe categorii de misiuni executate situaţia se prezintă astfel:

Misiuni de asigurare a ordinii publice : 258 cu 2.353 jandarmi, din care:

– 62 misiuni cu 1.039 jandarmi cu ocazia desfăşurării unor manifestări de protest;

– 78 misiuni cu 652 jandarmi cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale, etc.;

– 62 misiuni cu 478 jandarmi la manifestări sportive;

– 56 misiuni cu 184 jandarmi la alte manifestări desfăşurate în spaţiul public;

Acţiuni de restabilire a ordinii publice : 57 cu 234 jandarmi;

Misiuni de menţinere a ordinii publice : 2.082 cu 7.642 jandarmi, din care:

– 672 misiuni cu 1.654 jandarmi în mediul montan;

– 26 misiuni cu 63 jandarmi în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar;

– 1.384 misiuni cu 5.925 jandarmi în sistem integrat

Acţiuni în cooperare pt. efectuare acte procedurale : 1 cu 6 jandarmi;

Acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii: 292 cu 910 jandarmi;

Punerea în aplicare a mandatelor de aducere: 509 cu 658 jandarmi.

Pe timpul executării acestor misiuni, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureş au constatat un număr de 205 de infracțiuni, cu 197 de autori. Dintre acestea, 36 au fost constatate și sesizate în mod independent cu 36 de autori, iar diferenţa fiind constatate în cooperare cu alte instituții. În perioada vizată, pe linia prevenirii şi combaterii faptelor contravenţionale, au fost aplicate 1.638 de sancțiuni contravenționale în valoare de 387.200 lei.

În misiunile executate pentru combaterea delictelor silvice au fost constatate un număr de 2 infracțiuni în mod independent şi au fost aplicate un număr de 13 de sancțiuni contravenționale în valoare de 33.000 lei.

Au fost desfăşurate un număr de 29 acţiuni în sprijinul birourilor executorilor judecătoreşti pentru punerea în executare a sentinţelor emise de către instanţe, fiind aplicate 12 sancţiuni contravenţionale în valoare de 5.900 lei.

În colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, au fost executate 56 misiuni cu un efectiv de 241 jandarmi, fiind aplicate 50 sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.900 lei.

Activitatea pe linie de pază instituţională a fost executată în conformitate cu actele normative, ordinele şi dispoziţiile în vigoare pe această linie: prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 333/ 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare.

În prezent, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş asigură paza şi reglementarea accesului la 19 obiective date în competenţă precum şi ordinea interioară la un număr de 19 săli de judecată  şi în interiorul instanţelor judecătoreşti din zona de competenţă cu un efectiv încadrat de 2 ofiţeri şi 116 subofiţeri, media zilnică a efectivelor care execută misiuni de pază a obiectivelor fiind de 48 jandarmi.

18 obiective fără plată:

-12 instanţe judecătoreşti şi parchete aparţinând Ministerului Justiţiei, cu cele 19 săli de judecată; 2 obiective aparţinând Ministerului Afacerilor Interne (Instituţia Prefectului şi Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale); 2 trezorerii aparţinând Ministerului Economiei şi Finanţelor; 1 obiectiv aparţinând Curţii de Conturi şi Reşedinţa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş.

1 obiectiv cu plată: Agenţia Maramureş aparţinând Băncii Naţionale a României.

În primele luni ale anului 2017 a fost acordată consultanţă de specialitate şi au fost încheiate contracte de prestări servicii cu obiect paza şi protecţia transporturilor de produse cu caracter special pe cale rutieră, cu efective de jandarmi cu 6 societăţi comerciale/persoane juridice: S.C. Restart S.R.L. Baia Mare, S.C. Isoplus Special S.R.L. Făgăraş, S.C. Austin Powder Exploziv S.R.L. Miercurea Ciuc, S.C Walter B.L.S., S.R.L. Baia Mare şi Municipiul Baia Mare – Direcţia Poliţiei Locale.

Misiunile de pază a transporturilor speciale, de bunuri şi valori şi de corespondenţă clasificată, s-a concretizat prin:organizarea şi executarea pazei şi protecţiei unui număr de 33 transporturi de bunuri si valori cu un efectiv de 66 jandarmi; organizarea şi executarea pazei şi protecţiei unui număr de 22 transporturi speciale de armament, explozivi şi materii explozive în beneficiul propriu sau a societăţilor cu care Inspectoratul are încheiate contracte de prestări servicii, cu un efectiv de 44 jandarmi; participarea la executarea unui număr de 195 transporturi de corespondenţă clasificată cu o medie zilnică a efectivelor de 4 jandarmi.

În prezent la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş se desfăşoară activităţi în vederea pregătirii implementării unei noi concepţii privind realizarea pazei şi protecţiei la obiectivele din subordine prin folosirea unui procedeu de supraveghere şi intervenţie care presupune monitorizarea obiectivelor prin sistemele tehnice de pază implementate la obiective şi conectate la un dispecerat zonal al I.J.J. Maramureş, executarea supravegherii zonelor publice din apropierea obiectivelor prin elemente de dispozitiv mobile şi asigurarea intervenţiei la obiective de către subunităţi mobile de intervenţie.

Pe timpul executării misiunilor de pază instituţională, jandarmii din compunerea dispozitivelor organizate nu au constatat săvârşirea de infracţiuni. Au fost aplicate 37 sancţiuni contravenţionale constând în 33 avertismente scrise şi 4 amenzi în valoare de 1.000 lei, toate pentru tulburarea ordinii publice sau încălcarea regulilor de acces la obiectivele din competenţă.

„Vacanţă în siguranţă alături de jandarmii maramureşeni”.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, a demarat  campania preventiv-educativă intitulată „Vacanţă în siguranţă alături de jandarmii maramureşeni”.

Parteneri în cadrul activităţilor ne sunt Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş; Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Maramureş; Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului; Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare; Complex „Superschi” Cavnic şi  reprezentanţii mass-media acreditaţi pe lângă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş.

Obiectivul general este aducerea în atenţia elevilor a activităţilor şi atribuţiilor care revin Jandarmeriei Române în general şi a Inspectoratului de Jandarmi  Judeţean   Maramureş în special, conştientizarea asupra riscurilor şi vulnerabilităţilor precum şi a repercusiunilor la care se supun în urma unui comportament neadecvat, .atât .în incinta unităţilor de învăţământ, cât şi în cadrul societăţii civile, evitarea victimizării acestei categorii sociale prin prisma modificărilor din programul normal în perioada vacanţei de vară.

Obiectivele specifice sunt transmiterea unui set de mesaje cu scopul de a informa elevii aflaţi în taberele de vară organizate de către Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Maramureş şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare, Complex „Superschi” Cavnic şi alte entităţi pe raza judeţului Maramureş, în legătură cu rolul pe care îl îndeplineşte Jandarmeria Română în societate, respectiv Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş în aria sa de competenţă;

Această activitate se axează pe două paliere principale de acţiune:

  1. Informarea elevilor aflaţi în taberele de vară pe raza judeţului Maramureş, indiferent de vârstă, naţionalitate, zonă geografică, mediu social, etnie, educaţie, religie sau profesie, în legătură cu capacitatea Jandarmeriei Maramureş de a se constitui într-un garant permanent şi nediscriminatoriu al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
  2. Conştientizarea societăţii civile prin acţiuni preventiv-educative cu privire la rolul pe care instituţia îl îndeplineşte în lupta împotriva criminalităţii, a violenţei şi discriminării de orice fel, iar prin prezenţa jandarmilor în mijlocul elevilor aflaţi în tabere de vară, crearea unui “model de conduită”, precum şi a unei „opţiuni vocaţionale” privind percepţia de a urma o carieră de jandarm.

Pe timpul derulării proiectului se vor organiza  întâlniri cu reprezentanţii  instituţiilor partenere, în vederea deschiderii unui dialog între instituţii cu privire la activităţile ce vor fi realizate în cadrul taberelor.

În cadrul taberelor organizate, se vor prezenta  teme legate de activitatea Jandarmeriei Române, a misiunilor specifice Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, a unor activităţi de supravieţuire în mediul montan, orientare în teren după indici din natură, orientare în teren după hartă cu ajutorul busolei şi construirea unui adăpost, precum şi teme preventiv-educative referitoare la săvârşirea unor fapte antisociale.

Mesajele transmise de către jandarmi sunt: Dorinţa de a  deveni  jandarm; Vacanţa de vară în siguranţă; Drumeţii supravegheate de jandarmi; Reguli şi măsuri pentru petrecerea vacanţei de vară în limitele legii; E vacanţă, dar prioritatea este respectarea legii!

Temele prezentate pe parcursul taberelor de vară sunt: Spune nu drogurilor şi violenţei; Spune nu violenţei în sport; Rolul şi locul Jandarmeriei în societate; Prezentarea ofertei educaţionale precum şi a avantajelor unei cariere militare; Recomandările Jandarmeriei Montane pentru sezonul estival; Teme de prevenire a delincvenţei juvenile; Teme de prevenire a violenţei în şcoli; Prevenirea consumului de alcool;Prevenirea absenteismului şcolar!

În cadrul acestei campanii, în cursul zilei de marţi, 20 iunie a.c., între orele 10:00-13:00, în staţiunea turistică Cavnic, militarii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Cavnic au desfăşurat activităţi specifice, cu un grup format din 28 de copii din municipiul Bucureşti. Acest grup se află în tabără la Hotelul Super Schi din localitatea Cavnic. Copiilor le-au fost prezentate aspecte cu privire la atribuţiile ce revin jandarmilor montani, dotarea specifică Jandarmeriei Montane, zona de responsabilitate ce revine Postului Montan de Jandarmi Cavnic. Totodată, reprezentanţii structurii de Jandarmerie Montană le-au prezentat copiilor şi reguli de conduită în mediul montan şi protejarea acestuia, tehnici esenţiale de supravieţuire în mediul montan, dotarea minimă obligatorie pe un traseu montan, locul recomandat pentru instalarea unei tabere,  măsuri luate în cazul muşcăturii de către şerpi veninoşi, precum şi elemente de bază pentru consumarea apei din fântâni şi văi de munte  precum şi alte pericole la care se expun pe timpul deplasărilor pe munte. Copiii din tabără au fost instruiţi de către jandarmi cum să acorde primul ajutor şi cum să alarmeze echipele de salvare în caz de nevoie.

De asemenea miercuri  21 iunie a.c., între orele 13:00-20:00, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Şuior, au desfăşurat activităţi specifice,  cu un grup format din 40 de copii din judeţul Maramureş, în staţiunea Izvoare, în tabăra organizată de către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului iar joi, 22 iunie a.c., între orele 10:00-16:00, în staţiunea turistică Cavnic, jandarmii montani au desfăşurat activităţi specifice,  cu un grup format din 20 de copii din judeţul Satu Mare, grup care se află în tabără la Hotelul Super Schi din localitatea Cavnic.

Campania preventiv – educativă „Vacanţă în siguranţă alături de jandarmii maramureşeni” va continua  pe toată perioada vacanţei de vară, iar în cadrul acesteia, vor avea loc întâlniri atât cu elevi din judeţul nostru, cât şi cu cei care se află în tabere organizate şi sunt în  vizită în Maramureş.

Informații furnizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

TE-AR MAI PUTEA INTERESA