AcasăActualitateINFORMAŢII UTILE - Programul de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele...

INFORMAŢII UTILE – Programul de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele cu drept de vot, extins

DISTRIBUIȚI

INFORMAȚII În vederea bunei desfăşurări a alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016 şi pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, programul de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele cu drept de vot va fi extins astfel:

Sâmbătă, 10 decembrie 2016, între orele 8.00 – 16.00;
Duminică, 11 decembrie 2016, între orele 8.00 – 21.00.

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi
preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează:

– cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la lit. a);
– în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. b) – j);
– oricând, în situaţia prevăzută la lit. k).

Cartea de identitate provizorie se eliberează când solicitantul nu prezintă toate
documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care se
semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, stării civile, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.

Toate documentele (certificate de naştere ale titularului şi al copiilor minori sub 14 ani, de căsătorie, de deces al soţului, certificatul sau sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, după caz, şi dovada adresei de domiciliu) se prezintă în original şi în copie simplă.

De asemenea, se prezintă chitanţa de plată a contravalorii cărţii de identitate de 7 lei (sau 1 leu în cazul cărţii de identitate provizorie), precum şi vechiul act de identitate şi cartea de alegător. În cazul schimbului de domiciliu, a reşedinţei, sau a preschimbării buletinului de identitate este necesară şi chitanţa de plată a taxei extrajudiciare de timbru ori timbre fiscale în valoare de 5 lei.

În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate,
solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii.

Atunci când persoana nu deţine un astfel de document ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei.

Cartea de identitate se eliberează:

a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;
d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Informații furnizate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


TE-AR MAI PUTEA INTERESA