AcasăActualitateÎNCASĂRI RECORD PENTRU FINANȚELE MARAMUREȘENE -  În decembrie 2017 au fost încasări...

ÎNCASĂRI RECORD PENTRU FINANȚELE MARAMUREȘENE –  În decembrie 2017 au fost încasări cu peste 124% mari decât în anul 2016

DISTRIBUIȚI

În luna decembrie 2017, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş a  realizat la bugetul general consolidat al statului  încasări în sumă totală de 128.336.754 lei, mai  mari cu  24.966.754 lei  faţă de încasările din luna decembrie 2016 şi cu o realizare  procentuală de 124,15% comparativ cu realizările perioadei similare a anului anterior. 

Situaţia încasării veniturilor bugetare în luna decembrie a anului curent pe bugete componente iar la bugetul de stat pe principalele categorii de impozite şi taxe, comparativ cu realizările perioadelor similare ale anului precedent, se prezintă astfel:

Situaţia comparativă  decembrie 2017 cu decembrie 2016:

– lei –

                                                          

 Din analiza situaţiei comparative prezentată mai sus, respectiv decembrie 2017 cu decembrie2016, rezultă următoarele:

– la bugetul de stat se înregistrează o creştere  a cuantumului încasărilor, în luna decembrie 2017 cu 7.099.551 lei, faţă de luna decembrie a anului 2016, respectiv o creştere  procentuală de 114,98%;
– încasările aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, în luna decembrie 2017 sunt de 50.016.721 lei, acestea fiind mai mari cu 13.552.167 lei,  faţă de realizările din luna decembrie 2016, înregistrându-se o creştere  procentuală de 137,17 %, faţă de aceiaşi perioadă a anului 2016;
– la bugetul fondului pentru şomaj, în luna decembrie 2017 cuantumul încasărilor este în creştere cu 1.761.128 lei, respectiv cu 128,31%  mai mari decât realizările perioadei similare a anului 2016;
– sumele colectate la bugetul asigurărilor sociale de sănătate în luna decembrie 2017 sunt  în creştere cu 3.926.462 lei, faţă de încasările din decembrie 2016, înregistrând o creştere procentuală de 121,63%  faţă încasările din luna  decembrie 2016.

În cadrul bugetului de stat, situaţia realizării veniturilor la principalele categorii de impozite şi taxe,  se prezintă după cum urmează:

– Lei –

 

Din analiza datelor prezentate mai sus reies următoarele:

– programul de încasări repartizat la impozit pe profit în luna decembrie a anului 2017 a fost realizat în procent de 95,73 %,  valoric s-au încasat 2.201.771 lei, mai mici cu 98.229 lei faţă de programul repartizat;
– încasările aferente impozitului pe venit au fost realizate în procent de 89,70 valoric s-au încasat 24.183.740 lei, mai mici cu 2.776.260 lei faţă de programul repartizat;

 

  – la taxa pe valoarea adăugată: cuantumul încasărilor realizate în luna decembrie 2017 a fost de 20.334.353 lei, respectiv cu 49,08 procente  peste nivelul programul repartizat pentru  luna decembrie 2017;

 

–  la accize pentru luna decembrie 2017 nu a fost transmis un program de încasări,  dar sau realizat încasări in valoare de 144.156 lei;
         – sumele încasate la capitolul „ Alte venituri”  înregistrează în luna decembrie 2017 o creştere  cu  5.547.408 lei  faţă de programul de încasări repartizat pentru luna decembrie 2017 în sumă de 2.070.000 lei;

În ceea ce priveşte programul de încasări venituri bugetare aferent lunii decembrie 2017 acesta a fost realizat în proporţie de 115,28%, totalul sumelor încasate fiind de 128.336.754 lei, încasările fiind cu 17.006.754 lei mai , mari decât programul repartizat pe luna decembrie în sumă de 111.330.000 lei.

Situaţia realizării programului de încasări, pe total buget general consolidat precum şi pe bugete componente, se prezintă astfel:

– Lei –

 

  Din analiza datelor prezentate mai sus observăm următoarele:

  – programul de încasări aferent bugetului de stat a fost realizat în procent de 121,15 %, (program 44.970.000 lei, realizat 54.481.000 lei) cu o realizare valorică de  9.511.000 peste programul de încasări  iar procentuală de 21,15%;

 

   – programul de încasări repartizat la bugetul  asigurărilor sociale de stat pentru luna decembrie 2017 în suma de 40.210.000 lei a fost realizat în proporţie de  124,39% fiind încasată suma de  50.016.721 lei, cu 9.806.721 lei mai mult decât programul repartizat;

 

– încasările la bugetul fondului pentru şomaj  au fost realizate în procent de    95,20 %, respectiv cu o nerealizare valorică de 88.872 lei, sub programul repartizat;

 

– la bugetul asigurărilor sociale de sănătate,  faţă de programul în sumă de   24.300.000 lei, s-au realizat încasări de 22.077.477 lei, cu 2.222.523 lei sub nivelul programului, cu o realizare procentuală de  90,85 %.

        În vederea menţinerii volumului încasărilor bugetare, precum şi recuperării arieratelor acumulate, şi în perioada următoare se vor întreprinde acţiuni constând în:

1. Analiza punctuală a operatorilor economici cu plaţi consistente  la buget în trecut şi care, în prezent, înregistrează un grad scăzut de conformare voluntară la plată, pentru identificarea   cauzelor neplăţi la termen, precum şi pentru identificarea acţiunilor viitoare.

2. Intensificare acţiunilor de identificarea a unor noi contribuabili care pot fi beneficiari unor eşalonări la plată, concomitent cu asistenţa privind respectarea eşalonărilor acordate deja şi/sau repunerea pe rol a celor pierdute;

3. Monitorizarea măsurilor de executare silită întreprinse în cazul contribuabililor care înregistrează obligaţii restante mai mari de 30 de zile şi

intensificarea măsurilor de executare silită faţă de operatorii economici care înregistrează restante la plată prin: generarea şi  comunicarea adreselor de înfiinţare popriri pe conturile bancare, popririi terţi şi instituirea de sechestre pe bunurile din patrimoniu, in cazul in care nu au fost deja instituite;

4. Analiza sechestrelor instituite deja d.p.d.v. al stingerii titlurilor care au stat la baza întocmirii lor şi în cazul în care nu se înregistrează o evoluţie satisfăcătoare, solicitarea evaluării în vederea valorificării bunurilor, urmată de măsura organizării de licitaţii de vânzare;

Informații furnizate de către ANAF

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


TE-AR MAI PUTEA INTERESA