AcasăAdministrațieHOTĂRÂREA NR.429/2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 506/2019, privind instituirea taxei...

HOTĂRÂREA NR.429/2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 506/2019, privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare

spot_img

DISTRIBUIȚI

MUNICIPIUL BAIA MARE
HOTĂRÂREA NR.429/2020
privind modificarea și completarea HCL nr. 506/2019, privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, miercuri 30 decembrie 2020

Examinând:

 • Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 507 /2020;
 • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 507/2020;
 • Raportul de specialitate nr. 45278/21.12.2020, promovat de către Direcţia Taxe și Impozite din cadrul Municipiului Baia Mare;
 • Raportul de specialitate nr. 467/21.12.2020, promovat de către Direcţia Utilități Publice din cadrul Municipiului Baia Mare;

Având în vedere:

 • Art. 454, lit. g și art. 484 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 8, alin. 3, lit. j, art. 10, alin. 12 și alin. 15, art. 44, alin. 2, lit. d din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
 • Art. 6, alin. 1, lit. k, art. 8, alin. 1, art. 26, alin. 1, lit. b și lit. c, alin. 3, alin. 5, alin. 8 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
 • HCL nr. 521/2017, privind aprobarea regulamentelor de instituire a unor taxe speciale ;
 • Regulamentul Serviciului de Salubrizare din județul Maramureș pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare, reeditat conform Hotărârii AGA nr. 10/2019;
 • Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • HCL nr. 506/2019, privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare;
 • art. 129, alin. 2, lit. b și lit. d, alin. 4, lit. c, alin. 7, lit. n din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
 • Avizul nefavorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
 • Amendamentul adus în plenul şedinţei:
 • La “Art. 3 Se aprobă cuantumul taxei de salubrizare de 7 lei/persoană/lună.”
  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134 alin.4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 506/2019 – Regulament cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Se aprobă modificarea Art. 3 din HCL nr. 506/2019 care va avea următorul cuprins:

“Art. 3 Se aprobă cuantumul taxei de salubrizare de 7 lei/persoană/lună.”

Art.III. Restul prevederilor HCL nr. 506/2019 rămân neschimbate.

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare prin Direcția Taxe și Impozite

NOTĂ:Anexele la prezenta hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției, www.baiamare.ro

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA