Acasăsinucidere maramuresEVANGHELIA ZILEI - Suntem rodul muncii Apostolilor

EVANGHELIA ZILEI – Suntem rodul muncii Apostolilor

DISTRIBUIȚI

Şi văzând mulţimile, I s-a făcut milă de ele că erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Lui: Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, ca să scoată lurcători la secerişul Său. Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan fratele lui; Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut. Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi, şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi; Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi. (Matei 9, 36-38; 10, 1-8)

Cuvintele Evangheliei de astăzi ne îndeamnă să reflectăm la viaţa, faptele şi misiunea Sfinţilor Apostoli. Domnul Iisus Hristos, privind la mulţimile care-L urmau, le-a comparat cu „o turmă fără păstor”.

Poate şi noi am avut ocazia să vedem o turmă de oi fără păstor. Am avut impresia că s-a adunat acolo toată neorânduiala. Fiecare are drumul şi ritmul său. Însă atunci când acele oi sunt conduse de un păstor, totul se schimbă. El le disciplinează, le mână la locurile cele mai bune de păşunat şi de adăpat.

Plecând de la aceste cuvinte înțelegem de ce Mântuitorul şi-a ales un număr de doisprezece Apostoli. Misiunea ucenicilor a fost de a învăța mulţimile, de a vesti Evanghelia Domnului Hristos şi de a tămădui orice neputinţă. Activitatea lor de păstori de suflete a fost călăuzită de binecuvântarea divină şi s-au aflat sub ocrotirea Sfântului Duh.

Roadele muncii Apostolilor le vedem la tot pasul şi putem spune că fiecare dintre noi este un apostol, un misionar al Domnului Hristos. (Pr. Dumitru Păduraru)

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


TE-AR MAI PUTEA INTERESA