Acasăsinucidere maramuresEvanghelia zilei: Să umblăm după hrana ce ne oferă viaţa veşnică

Evanghelia zilei: Să umblăm după hrana ce ne oferă viaţa veşnică

DISTRIBUIȚI

”Iar oamenii văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau: Acesta este într-adevăr Proorocul, Care va să vină în lume. Cunoscând deci Iisus că au să vină şi să-L ia cu sila, ca să-L facă rege, S-a dus iarăşi în munte, El singur. Şi când s-a făcut seră, ucenicii Lui s-au coborât la mare. Şi intrând în corabie, mergeau spre Capernaum, dincolo de mare. Şi s-a făcut întuneric şi Iisus încă nu venise la ei, şi suflând vânt mare, marea se întărâta. După ce au vâslit deci ca la douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, au văzut pe Iisus umblând pe apă şi apropiindu-Se de corabie, ei s-au înfricoşat. Iar El le-a zis: Eu sunt; nu vă temeţi! Deci voiau să-L ia în corabie, şi îndată corabia a sosit la ţărmul la care mergeau. A doua zi, mulţimea, care sta de cealaltă parte a mării, a văzut că nu era acolo decât numai o corabie mai mică şi că Iisus nu intrase în corabie împreună cu ucenicii Săi, ci plecaseră numai ucenicii Lui. Şi alte corăbii mai mic au venit din Tiberiada în apropiere de locul unde ei mâncaseră pâinea, după ce Domnul mulţumise. Deci, când a văzut mulţimea că Iisus nu este acolo, nici ucenicii Lui, au intrat şi ei în corăbiile cele mici şi au venit în Capernaum, căutându-L pe Iisus. Şi găsindu-L dincolo de mare, I-au zis: Învăţătorule, când ai venit aici? Iisus le-a răspuns şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut minuni, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El L-a pecetluit Dumnezeu-Tatăl”. (Ioan 6, 14-21)

Cele mărturisite de pericopa evanghelică de astăzi au avut loc după ce Domnul Iisus Hristos a înmulţit cele cinci pâini şi cei doi peşti. În urma acestui eveniment s-au săturat atunci peste cinci mii de persoane. Au mai strâns şi 12 coşuri cu fărâmituri.
Sfântul Ioan Evanghelistul face o precizare – înmulţirea pâinilor a avut loc înainte de sărbătoarea Paştelui iudaic. Cele 12 coşuri cu fărâmiturile ce au rămas erau, în fapt, fărâmiturile celor 12 seminţii ale poporului ales.
Cei ce nu s-au învrednicit să-L urmeze pe Domnul Hristos au rămas doar cu fărâmiturile. Cei ce urmează învăţăturilor Mântuitorului se împărtăşesc din Sfântul Trup şi Sânge ale Mântuitorului. El le-a atras atenţia că important în viaţă nu este să umblăm după mâncarea cea pieritoare, ci după hrana ce ne oferă viaţa veşnică.
Şi cele folositoare trupului, dar şi cele trebuitoare sufletului se obţin prin trudă şi în mod cinstit. Sfântul Teofan Zăvorâtul spunea: „Mâinile la muncă, mintea şi inima la Dumnezeu”. (Pr. D. Păduraru)

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


TE-AR MAI PUTEA INTERESA