Acasăsinucidere maramuresEvanghelia zilei: Orice turmă trebuie să aibă păstor

Evanghelia zilei: Orice turmă trebuie să aibă păstor

spot_img

DISTRIBUIȚI

Şi văzând mulţimile, I s-a făcut milă de ele că erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Lui: Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, ca să scoată lurcători la secerişul Său. Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan fratele lui; Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut. Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi, şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi; Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi. (Matei 9, 36-38 şi 10, 1-8)

Cuvintele pericopei evanghelice de astăzi ne îndeamnă să reflectăm mai profund la viaţa, faptele şi misiunea Sfinţilor Apostoli, a ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Primul verset ne aminteşte despre constatarea Mântuitorului. Privind la mulţimile care-L urmau, păreau asemeni unei „turme fără păstor”.
Dacă am avut ocazia să vedem o turmă de oi fără păstor, am rămas cu impresia că acolo s-a adunat toată neorânduiala. Fiecare are drumul şi ritmul său. Când turma este condusă de un păstor, totul se schimbă. El le disciplinează, le mână la locurile cele mai bune de păşunat şi de adăpat.
Plecând de la această comparaţie, înţelegem de ce Mântuitorul şi-a ales 12 Apostoli. Misiunea lor a fost de a învăţa mulţimile, de a vesti Evanghelia Domnului Hristos şi de a tămădui orice neputinţă. Misiunea lor a fost cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi sub ocrotirea Sfântului Duh.
În fiecare din noi este un misionar al Mântuitorului. Să fim vrednici ucenici ai Blândului Păstor! (Pr. D. Păduraru)

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA