Acasăsinucidere maramuresEvanghelia zilei: Hristos, Învăţătorul şi Arhitectul lumii

Evanghelia zilei: Hristos, Învăţătorul şi Arhitectul lumii

spot_img

DISTRIBUIȚI

”Iar la jumătatea praznicului Iisus S-a suit în templu şi învăţa. Şi iudeii se mirau zicând: Cum ştie Acesta carte fără să fi învăţat? Deci le-a răspuns Iisus şi a zis: Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis. De vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaşte despre învăţătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi. Cel care vorbeşte de la sine îşi caută slava sa; iar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat şi nedreptate nu este în el. Oare nu Moise v-a dat Legea? Şi nimeni dintre voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă ucideţi? Şi mulţimea a răspuns: Ai demon. Cine caută să te ucidă? Iisus a răspuns şi le-a zis: Un lucru am făcut şi toţi vă miraţi. De aceea Moise v-a dat tăierea împrejur, nu că este de la Moise, ci de la părinţi, şi sâmbăta tăiaţi împrejur pe om. Dacă omul primeşte tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice Legea lui Moise, vă mâniaţi pe Mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos? Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi judecată dreaptă. Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni: Nu este, oare, Acesta pe care-L căutau să-L ucidă? Şi iată că vorbeşte pe faţă şi ei nu-I zic nimic. Nu cumva căpeteniile au cunoscut cu adevărat că Acesta e Hristos? Dar pe Acesta Îl ştim de unde este. Însă Hristosul, când va veni, nimeni nu ştie de unde este. Deci a strigat Iisus în templu, învăţând şi zicând: Şi pe Mine Mă ştiţi şi ştiţi de unde sunt; şi Eu n-am venit de la Mine, dar adevărat este Cel ce M-a trimis pe Mine şi pe Care voi nu-L ştiţi. Eu Îl ştiu pe El, căci de la El sunt şi El M-a trimis pe Mine. Deci căutau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că nu venise încă ceasul Lui”. (Ioan 7, 14-30)

Pericopa evanghelică ne aminteşte despre nedumeririle iudeilor vizavi de persoana Domnului Iisus Hristos. Se întrebau „de unde ştie Acesta carte nefiind învăţat”? Oare cum să nu se mire omul atunci când se află în faţa înţelepciunii divine?
Când deschidem Sfânta Scriptură şi citim cuvintele rostite de Mântuitorul rămânem impresionaţi de înţelepciunea şi de profunzimea lor. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu.
El poate preda la orice şcoală şi la orice nivel, pentru că este Învăţătorul prin excelenţă. El poate fi membru în orice academie, deoarece despre El şi despre învăţăturile Sale s-au scris milioane de lucrări academice. El este Arhitectul ce a zidit lumea întreagă şi fiecare biserică din această lume. El este Conducătorul fără oşti, însă urmat de milioane de ucenici.
Chipul Său e prezent în fiecare casă de creştin. În numele Său în orice clipă se înalţă rugăciuni şi se aşteaptă mângâieri. Acesta este Iisus Hristos, Domnul şi Dumnezeul meu! (Pr. D. Păduraru)

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA