Acasăsinucidere maramuresEvanghelia zilei: Hristos, Învăţătorul desăvârşit

Evanghelia zilei: Hristos, Învăţătorul desăvârşit

DISTRIBUIȚI

”Asemenea este grăuntelui de muştar pe care, luându-l, un om l-a aruncat în grădina sa, şi a crescut şi s-a făcut copac, iar păsările cerului s-au sălăşluit în ramurile lui. Şi iarăşi a zis: Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu? Asemenea este aluatului pe care, luându-l, femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit totul. Şi mergea El prin cetăţi şi prin sate, învăţând şi călătorind spre Ierusalim. Şi I-a zis cineva: Doamne, puţini sunt, oare, cei ce se mântuiesc? Iar El le-a zis: Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea. După ce se va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne, deschide-ne! – şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi, Atunci voi veţi începe să ziceţi: Am mâncat înaintea ta şi am băut şi în pieţele noastre ai învăţat. Şi el vă va zice: Vă spun: Nu ştiu de unde sunteţi. Depărtaţi-vă de la mine toţi lucrătorii nedreptăţii. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor, când veţi vedea pe Avraam şi pe Isaac şi pe Iacov şi pe toţi proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi aruncaţi afară. Şi vor veni alţii de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la masă în împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 13, 19-29)

Domnul Iisus Hristos a ţinut cont de puterea de înţelegere a fiecărui ascultător. Pentru cei simpli a folosit parabole, celor învăţaţi le-a vorbit pe măsura pregătirii lor. Celor care erau deprinşi cu treburile casnice le-a vorbit despre cum dintr-un grăunte de muştar poate creşte un copac mare şi viguros.
Gospodinelor le-a amintit că Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu puţinul aluat – cu puţina plămadă, care poate dospi trei măsuri de făină. Celor deprinşi cu munca la câmp, Mântuitorul le-a vorbit despre ogor, semănătură şi rodire. Negustorilor le-a amintit despre cum este să înmulţeşti talanţii.
Domnul Hristos mi Se adresează şi mie în măsura puterii mele de înţelegere, dar şi în funcţie de capacităţile mele sufleteşti. Cel care merge la biserică va înţelege mult mai bine ce este şi care este rostul unei slujbe. Cel care va citi cu atenţie cuvintele Sfintei Evanghelii va şti cine este Domnul Iisus Hristos. El Se descoperă doar celor ce vor să-L cunoască. (Pr. D. Păduraru)

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.TE-AR MAI PUTEA INTERESA