AcasăsiugariuEVANGHELIA ZILEI (23) - Ce îi oferim Mântuitorului?

EVANGHELIA ZILEI (23) – Ce îi oferim Mântuitorului?

DISTRIBUIȚI

EVANGHELIA ZILEI (23) „În vremea aceea S-a apropiat Iisus de Ierusalim și a venit în Betfaghe și în Betania, lângă Muntele Măslinilor, și a trimis pe doi dintre ucenicii Săi și le-a zis: Mergeți în satul care este înaintea voastră și, intrând în el, îndată veți afla un mânz legat, pe care n-a șezut până acum nici un om. Dezlegați-l și aduceți-l. Iar de vă va zice cineva: De ce faceți aceasta? spuneți că Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite aici. Deci au mers și au găsit mânzul legat la o poartă, afară la o răspântie, și l-au dezlegat. Și unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: De ce dezlegați mânzul? Iar ei le-au spus precum le zisese Iisus și i-au lăsat. Și au adus mânzul la Iisus și ei și-au pus hainele pe el, iar Iisus a șezut pe el. Și mulți își așterneau hainele pe cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe cale. Iar cei ce mergeau înainte și cei ce veneau pe urmă strigau, zicând: «Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!» Binecuvântată este Împărăția ce vine, a părintelui nostru, David! Osana întru cei de sus! Și a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și, privind toate în jur, iar vremea fiind spre seară, a ieșit spre Betania cu cei doisprezece.” (Marcu 11, 1-11)

Clement Alexandrinul, Pedagogul, Cartea I, Cap. V, 12.5, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 4, p. 173

„Lumină, slavă și laudă, însoțite de rugăciune, se cuvine Domnului! Că așa se traduce în limba greacă cuvântul «osana».”

Origen, Omilii la Cartea Numerii, Omilia XXIV, Cap. II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 6, pp. 214-215

„Ca să obțină ceva de la noi, Dumnezeu vrea să Se arate larg (destoinic) față de noi, să împartă darurile și recompensele Sale celor ce sunt vrednici și nu altora. Dar, oare, ce așteaptă să primească de la noi Dumnezeu? Ascultă hotărârea Scripturii: Așadar, Israele, ce cere de la tine Domnul Dumnezeul tău? Numai aceasta: să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să-L iubești și să-I slujești din toată inima ta și din tot sufletul tău (Deuteronom 10, 12). Acestea sunt cele cerute de la noi de Dumnezeu. Și dacă noi nu-I oferim nimic, atunci nu primim de la El nimic. Într-un alt loc citim: Dați slavă lui Dumnezeu, dați mărire lui Dumnezeu (Ieremia 13, 16). Dacă Îi «dați slavă», slavă veți dobândi, căci Însuși Dumnezeu zice: Eu preaslăvesc pe cei ce Mă preaslăvesc pe Mine (1 Regi 2, 30). Iar eu, din partea mea zic: Dacă noi Îi dăm dreptatea noastră, vom obține de la El dreptatea lui Dumnezeu. Dacă noi Îi oferim curăția noastră cea trupească, noi vom primi curăția Duhului. Și dacă Îi oferim gândurile noastre, vom dobândi gândurile Lui, după cum și Apostolul spune: Noi avem gândul lui Hristos (1 Co­rinteni 2, 16). Iar dacă vom oferi lui Dumnezeu ceea ce avem în noi, atunci și El ne va dărui ceea ce este al Lui.”

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.TE-AR MAI PUTEA INTERESA