AcasăberzmudeE bine de știut! Află totul despre cum se votează la referendumul...

E bine de știut! Află totul despre cum se votează la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu

DISTRIBUIȚI

Biroului Electoral Central a stabilit prin Hotărârea nr.7/2012 mai multe măsuri pentru buna desfăşurare a procedurii de vot la referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României, din data de 29 iulie.

Preşedintele BEJ Maramureș, judecător Delia Brânduşa Giuroiu, a precizat că alegătorii aflaţi în ţară în ziua votării, în localitatea unde îşi au domiciliul, votează la secţia de votare unde au fost arondaţi şi sunt înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente.

Cei aflaţi în ţară, în altă localitate decât cea de domiciliu îşi exprimă opţiunea electorală la orice secţie de votare şi vor fi înscrişi în listele electorale suplimentare.
În străinătate, persoanele cu drept de vot, vor putea vota la orice secţie de votare, fiind înscrişi pe listele electorale suplimentare.
Membrii birourilor secţiilor de votare şi persoanele care vor asigura ordinea publică vor vota la biroul secţiei unde îşi desfăşoară activitatea, urmând să fie înscrişi pe listele electorale suplimentare, în cazul în care nu sunt trecuţi în copiile de pe listele electorale suplimentare.

Alegătorii omişi de pe listele electorale permanente, dar care fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective sunt înscrişi în listele electorale suplimentare.

Votul cu urna mobilă
Persoanele netransportabile din cauză de boală sau de invaliditate aflate în ţară pot cere în scris, preşedintelui biroului electoral al celei mai apropiate secţii de votare, inclusiv în ziua votării, să voteze prin intermediul urnei speciale. Cererile pentru deplasarea urnei speciale pot fi formulate şi de conducerea instituţiilor sanitare sau de ocrotiri sociale în care persoanele netransportabile sunt internate. Aceştia trebuie să asigure măsurile necesare pentru asigurarea secretului votului în unităţile sanitare sau cele de ocrotiri speciale.
Preşedinții birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi prezenţi la sediul secţiei de votare, în ajunul zilei referendumului, între orele 18.00-20.00 pentru a primi cererile de votare prin intermediul urnei speciale. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare.
În ziua desfăşurării procesului electoral, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trimite o echipă formată din doi membri ai secţiei de votare, cu urna specială şi materialele necesare votării la locul unde se află persoana netransportabilă pentru a-şi exprima opţiunea electorală. Acestea vor vota numai pe baza unui extras de pe copia listei electorale permanente sau pe baza listei suplimentare, după caz. Extrasul de pe copia de pe lista electorală permanentă este întocmit, semnat şi ştampilat de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu ştampila de control.

Vot în baza cărţii sau buletinului de identitate
În ţară, alegătorii cu drept de vot îşi pot exprima opţiunea electorală numai în baza cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate. Cetăţenii români cu domiciliul în ţară nu pot vota la secţiile de votare din ţară pe baza paşaportului. Cei care au domiciliul în străinătate pot vota în ţară şi în baza paşaportului simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate. La referendumul naţional din 29 iulie nu va fi folosită cartea de alegător.
În străinătate, alegătorii votează în baza paşaportului simplu, a paşaportului de serviciu, a paşaportului diplomatic sau a cărţii de identitate. Elevii din şcolile militare votează în baza carnetului de serviciu militar.

Procesul electoral se încheie la ora 20.00
Alegătorul care, din motive temeinice constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de vot un însoţitor ales de el pentru a-l ajuta. Însoţitorul nu poate avea calitatea de membru al biroului electoral sau observator.

Ştampila de control a secţiei de votare va fi aplicată pe pagina albă a buletinelor de vot, astfel încât să nu se suprapună cu spaţiile destinate aplicării ştampilei „Votat”.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată la ora 20.00 şi dispune închiderea secţiei de votare. Alegătorii care la ora 20.00 se află în sala unde se votează li se va permite să îşi exercite dreptul la vot.

Locuri speciale de afişaj electoral, prin dispoziţia primarilor
Primarii au obligaţia de a stabili şi să asigure, prin dispoziţie, locuri speciale de afişaj electoral. Dispoziţia primarului se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei, a precizat preşedintele B.E.J., judecător Delia Brânduşa Giuroiu. La data stabilirii prin dispoziţie a locurilor speciale pentru afişaj electoral, primarii trebuie să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora.

În conformitate cu Hotărârea Biroului Electoral Central nr.8/2012, utilizarea locurilor speciale de afişaj electoral este permisă numai pentru partidele politice şi preşedintele suspendat al României. Fiecare partid politic, respectiv preşedintele suspendat al României are dreptul la un singur afiş electoral. În alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţia primarului, afişajul electoral este permis numai cu acordul scris al proprietarilor sau deţinătorilor şi cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru siguranţa cetăţenilor, fără a fi nevoie de obţinerea de autorizaţii/avize sau alte acte premergătoare.

Primarii au obligaţia de a aduce la îndeplinire dispoziţiile şi hotărârile birourilor electorale cu privire la îndepărtarea materialelor de propagandă, în cel mult 48 de ore de la data comunicării acestora.
Îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare se solicită de preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se duce la îndeplinire de persoanele desemnate de primari, în cel mult două ore de la comunicare.

Poliţia locală asigură integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate legal. În unităţile administrativ-teritoriale unde poliţia locală nu a fost constituită, integritatea panourilor şi afişelor electorale amplasate legal este asigurată de către organele de ordine publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Îndepărtarea din localul secţiei de votare a persoanelor care încalcă legea şi ordinea publică se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.
Accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis.

Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul secţiei de votare este interzisă.

Dosarele conţinând procesele-verbale cu rezultatele referendumului naţional din 29 iulie, precum şi celelalte documente prevăzute de lege se transportă sub paza militarizată de către personal din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Loading...
loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.TE-AR MAI PUTEA INTERESA