spot_img
AcasăAdministrațieDE INTERES PUBLIC - Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile

DE INTERES PUBLIC – Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile

DISTRIBUIȚI

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2019, sesiunea a douaAutoritatea finanţatoare Municipiul Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 37, judeţul Maramureş, telefon: 0262-211.001, fax: 0262-212.332, e-mail: [email protected], site web: www.baiamare.ro, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2019, sesiunea a doua, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Finanţările nerambursabile se acordă conform bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. nr. 109 din 19 aprilie 2019, rectificat prin H.C.L. 361 din 30 august 2019 și a H.C.L. nr. 364 din 30 august 2019 privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, aferent anului 2019, sesiunea a doua, suma totală în valoare de 460.000 lei fiind defalcată pe domenii astfel:

– programe/proiecte culturale 100.000 lei;

– programe/proiecte de/pentru tineret 100.000 lei;

– programe/proiecte sportive 260.000 lei.

Documentaţiile se vor depune începând cu data de 11.09.2019, data limită de depunere a propunerilor de proiecte fiind 27.09.2019, ora:12:00.

Autoritatea finanţatoare Municipiul Baia Mare reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru cele trei domenii, de la 30 de zile la 15 zile. Motivaţia reducerii termenului este următoarea: aceste sume de bani s-au alocat după rectificarea bugetului Municipiului Baia Mare din luna august. Până la finalul anului mai sunt doar patru luni şi viitorii beneficiari, din toate cele trei domenii care se finanţează (cultură, tineret, sport) au nevoie de timp pentru a-şi putea organiza şi desfăşura proiectele programate.

Informaţii privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în “Ghidul solicitanţilor” pentru fiecare domeniu în parte. Acestea se pot obţine de la Municipiul Baia Mare, Serviciul Finanţări Locale, str. Gh. Şincai nr. 37, tel. 0372 – 624.142 sau de pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Criteriile pe baza cărora se atribuie contractele de finanţare nerambursabilă sunt următoarele:

  1. a) domeniul sport:

– documentaţia care însoţeşte cererea de finanţare nerambursabilă conţine toate elementele solicitate şi a fost depusă în termenul menţionat în anunţul de participare;

– proiectele sunt din domeniul sportiv;

– există o succesiune logică a activităţilor prin care proiectul va atinge obiectivul ales;

– solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contracte de finanţare nerambursabilă anterioare.

  1. b) domeniul tineret:

– documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute la procedura de solicitare a finanţării;

– programele/proiectele/acţiunile sunt din domeniul de/pentru tineret în conformitate cu statutul/actele normative care reglementează activitatea solicitantului şi se încadrează în cel puţin unul dintre obiectivele generale/specifice, după caz;

– există o succesiune logică a activităţilor prin care programul/proiectul/acţiunii de/pentru tineret va atinge obiectivul ales;

– programele/proiectele/acţiunile de/pentru tineret sunt altele decât obligaţiile ori programele minimale pentru activităţile organizate de Consiliul Local;

– justificarea programului/proiectului/acţiunii de/pentru tineret (oportunitatea) în raport cu necesităţile şi priorităţile municipiului Baia Mare;

– capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului, dovedită prin documentele care însoţesc Formularul de Solicitare a finanţării nerambursabile.

  1. c) domeniul cultură:

– documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute la procedura de solicitare a finanţării, după expirarea celor 48 de ore de la solicitarea autorităţii finanţatoare de completare a documentelor lipsă – dacă este cazul;

– programele/proiectele/acţiunile sunt din domeniul cultură în conformitate cu statutul/actele normative care reglementează activitatea solicitantului şi se încadrează în cel puţin unul dintre obiectivele generale/specifice, după caz;

– există o succesiune logică a activităţilor prin care programul/proiectul/acțiunea culturală va atinge obiectivul ales;

– programele/proiectele/acţiunile culturale sunt altele decât obligaţiile ori programele minimale pentru activităţile organizate de Municipiul Baia Mare sau instituţiile culturale din subordine;

– justificarea programului/proiectului/acțiunii culturale (oportunitatea) în raport cu necesităţile şi priorităţile Municipiului Baia Mare;

– capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului, dovedită prin documentele care însoţesc Formularul de solicitare a finanţării nerambursabile.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în “Ghidul solicitanţilor” la Biroul Relaţii cu Publicul situat la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 37.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare în perioada 01.10.2019 – 02.10.2019, lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.”

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 153/10.09.2019

Loading...
loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.TE-AR MAI PUTEA INTERESA