AcasăActualitateSocialCONCURS – Se fac angajări la CS Minaur. Vezi pe ce posturi...

CONCURS – Se fac angajări la CS Minaur. Vezi pe ce posturi și care sunt condițiile de angajare

spot_img

DISTRIBUIȚI

CONCURS  Clubului Sportiv Minaur Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării următoarelor funcții contractuale: Director Economic; Consilier II marketing; Consilier juridic debutant și Referent II.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unui post contractual, prevăzute la art. 3 din Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare participării la concurs:

 • Director Economic: studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice, minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor (bibliografie)
 • Consilier II marketing: studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor (bibliografie)
 • Consilier juridic debutant: studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice (bibliografie)
 • Referent II: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor (bibliografie)

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 06.04.2017 ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele de concurs se depun până în data de 28.03.2017, inclusiv la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare. Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată Conducerii Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă sau a adeverințelor care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195, la Sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Sursă info și foto: www.minaur.ro

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA