AcasăActualitateSocialATENTIE FERMIERI – Pana pe 21 septembrie puteti depune cerere de plata...

ATENTIE FERMIERI – Pana pe 21 septembrie puteti depune cerere de plata aferenta anului 2012 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate”

spot_img

DISTRIBUIȚI

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari si publicul interesat ca, în perioada 06 august-21septembrie 2012, pot depune cerere de plata aferenta anului 2012 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate”, finantata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).
De acest sprijin comunitar pot beneficia crescatorii de vaci de lapte si/sau de bivolite de lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau metisii acestora – persoane fizice, persoane juridice si/sau personae fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Solicitantii trebuie sa depuna o cerere pe beneficiar pentru toate exploatatiile detinute (cu cod de la ANSVSA), la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia cu cel mai mare numar de animale.
Potentialii beneficiari si conditiile de acordare sunt:
1. Pentru vacile de lapte:
a) beneficiarii sunt înregistrati în sistemul de gestionare a cotei de lapte al Serviciului de Administrare a Cotei de lapte din cadrul APIA cu cota de lapte pentru livrari si/sau vânzari directe si vor prezenta dovada înregistrarii;
b) solicita ajutor specific pentru un numar cuprins între doua si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limita de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicita ajutor trebuie sa fie de 2 capete vaci de lapte pe exploatatia cu cod ANSVSA;
c) vacile de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt identificate si înregistrate în Registrul National al Exploatatiilor – RNE;
d) vacile de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor – 22.09.2012-21.03.2013, la adresa exploatatiei/ locatiei mentionate în cerere;
e) vaca de lapte a fatat cel putin o data pâna la termenul limita de depunere a cererilor, are minim 17 luni la data depunerii cererii si are cel putin un produs identificat si înregistrat în RNE;
f) exploatatiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2007 – 2013, versiunea consolidata Oct. 2010;
g) detin registrul individual al exploatatiei, actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000.

2. Pentru bivolite de lapte:
a) solicita ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivolite de lapte, pe beneficiar;
b) bivolitele de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor (22.09.2012-21.03.2013) la adresa exploatatiei/locatiei mentionate în cerere;
c) bivolitele de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt identificate si înregistrate în RNE;
d) bivolita de lapte a fatat cel putin o data pâna la termenul limita de depunere a cererilor, are minim 17 luni la data depunerii cererii si are cel putin un produs înregistrat în RNE;
e) exploatatiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la PNDR 2007 – 2013, versiunea consolidata octombrie 2010;
f) detin registrul individual al exploatatiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000.
3. Pentru taurine din rase de carne:
a) solicita ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete pe beneficiar, constituit, dupa caz, din:
– detin registrul individual al exploatatiei actualizat în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr.1760/2 vaci din rase de carne si/sau;
– tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne.
b) efectivul de animalele pentru care se solicita ajutor specific este identificat si înregistrat în RNE;
c) detin documente oficiale care atesta rasa de carne / metisii din rasele de carne;
d) detin documente care atesta iesirile din efectiv, pentru cazurile de tineret iesit din exploatatie;
e) animalele pentru care se solicita ajutor specific sunt detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii în exploatatie a acestora si pâna în momentul iesirii;
f) cererea va fi vizata de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie – ANARZ, prin structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor de carne si metisii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însamântari artificiale / adeverintele de monta naturala. Verificarile trebuie sa fie facute conform manualului de
procedura elaborat de ANARZ si aprobat de MADR;
g) exploatatiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la PNDR 2007 – 2013, versiunea consolidata Oct.2010.
Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acorda:
– o singura data pentru categoria de vârsta a animalului, pentru tineretul mascul si/sau femel care are vârsta de maximum 20 luni, existent sau iesit din exploatatie în perioada 6 august a anului calendaristic precedent – 21 septembrie a anului în care se solicita ajutorul specific;
– anual, pentru vaci din rase de carne.
Exceptie pentru anul de cerere 2012: se solicita ajutor specific pentru tineretul mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne, existent sau iesit din exploatatie în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2012.
Ajutorul specific se acorda beneficiarilor care au exploatatii cu cod de înregistrare la ANSVSA, localizate în zonele defavorizate din România, prevazute în Anexa nr. 4 A la PNDR 2007-2013.
Lista taurinelor din rasele de carne este întocmita de ANARZ si aprobata prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
APIA va posta pe site-ul institutiei si va afisa la sediile centrelor judetene cele doua documente (Anexa nr.4 din PNDR si lista raselor de carne).
Nerespectarea conditiilor de eligibilitate mai sus mentionate poate atrage, dupa caz, reducerea / excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalitati / sanctiuni multianuale.
Documentele justificative generale care se ataseaza la cerere sunt:
a) copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrul Comertului/a certificatului de înregistrare fiscala/carte de identitate, dupa caz;
b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare – RUI – al APIA;
c) copie de pe pasaportul fiecarui animal, emis de ANSVSA;
d) copie document coordonate bancare.
Cererea este însotita, pentru ajutorul specific acordat pentru vaca de lapte din zonele defavorizate, pe lânga documentele generale, si de copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotei de lapte;
Cererea este însotita, pentru ajutorul specific acordat pentru taurinele din rasa de carne, pe lânga documentele generale, si de urmatoarele documente specifice fiecarei categorii de animale din specia taurine din rase de carne si metisii acestora, astfel:
a) pentru vaca de carne, copia certificatului de origine;
b) pentru tineretul din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne, /copia certificatului de origine si/sau copia buletinului de însamântari artificiale/adeverinta de monta naturala pe care sa se mentioneze codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne;
c) documente care atesta iesirile animalelor din exploatatie pentru categoriile prevazute la art.1, lit.c).
APIA pune la dispozitia beneficiarilor cereri pretiparite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie înscris în RNE.
Valoarea ajutorului financiar specific se calculeaza anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrala Europeana la ultima cotatie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro.
Cuantumul ajutorului specific se calculeaza de catre APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile.

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA