AcasăAdministrație„Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr....

„Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2020, prima sesiune de selecție”

spot_img

DISTRIBUIȚI

„Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2020, prima sesiune de selecție.

Autoritatea finanţatoare Municipiul Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 37, judeţul Maramureş, telefon: 0262-211.001, fax: 0262-212.332, e-mail: primar@baiamare.ro, site web: www.baiamare.ro, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2020, prima sesiune de selecție, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Finanţările nerambursabile se acordă conform bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr. 51/20.02.2020 și conform H.C.L. nr. 57/20.02.2020 privind aprobarea Programului anual, prima sesiune de selecție, al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, pentru anul 2020. Suma totală în valoare de 800.000 lei este defalcată pe domenii astfel:

– programe/proiecte culturale 300.000 lei;
– programe/proiecte de/pentru tineret 300.000 lei;
– programe/proiecte sportive 200.000 lei.

Documentaţiile se vor depune începând cu data de 10.06.2020, data limită de depunere
fiind 26.06.2020, ora:14:00.

Autoritatea finanţatoare Municipiul Baia Mare reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru cele trei domenii, de la 30 la 15 zile, conform Legii nr. 350/2005, art. 20 alin.2. Motivaţia reducerii termenului este următoarea: având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, proiectele culturale, de/pentru tineret şi cele sportive au fost anulate sau amânate. Odată cu relaxarea măsurilor de distanţare socială impuse, viitorii beneficiari ai proiectelor şi-au reluat activitatea şi doresc demararea proiectelor în cel mai scurt timp. De asemenea, multe organizaţii şi-au programat la începutul anului proiecte ori s-au înscris la competiţii care urmează să se reia în perioada imediat următoare. Informaţii privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în “Ghidul solicitanţilor” pentru fiecare domeniu în parte. Acestea se pot obţine de la Municipiul Baia Mare, Serviciul Parteneriate Civice, str. Gh. Şincai nr. 37, tel. 0372 – 624.142 sau de pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Criteriile pe baza cărora se atribuie contractele de finanţare nerambursabilă sunt următoarele:

a) domeniul sport:

– documentaţia care însoţeşte cererea de finanţare nerambursabilă conţine toate elementele solicitate şi a fost depusă în termenul menţionat în anunţul de participare;

– proiectele sunt din domeniul sportiv;
– există o succesiune logică a activităţilor prin care proiectul va atinge obiectivul ales;
– solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contracte de finanţare nerambursabilă anterioare.

b) domeniul tineret:

– documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute la procedura
de solicitare a finanţării;
– programele/proiectele/acţiunile sunt din domeniul de/pentru tineret în conformitate cu
statutul/actele normative care reglementează activitatea solicitantului şi se încadrează în
cel puţin unul dintre obiectivele generale/specifice, după caz;
– există o succesiune logică a activităţilor prin care programul/proiectul de/pentru tineret
va atinge obiectivul ales;
– programele/proiectele/acţiunile de/pentru tineret sunt altele decât obligaţiile ori
programele minimale pentru activităţile organizate de Consiliul Local;
– justificarea programului/proiectului/acţiunii de/pentru tineret (oportunitatea) în raport cu
necesităţile şi priorităţile municipiului Baia Mare;
– capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului, dovedită prin documentele care
însoţesc Formularul de Solicitare a finanţării nerambursabile.

c) domeniul cultură:

– documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute la procedura de solicitare a finanţării, după expirarea celor 48 de ore de la solicitarea autorităţii finanţatoare de completare a documentelor lipsă – dacă este cazul;
– programele/proiectele/acţiunile sunt din domeniul cultură în conformitate cu statutul/actele normative care reglementează activitatea solicitantului şi se încadrează în cel puţin unul dintre obiectivele generale/specifice, după caz;
– există o succesiune logică a activităţilor prin care programul/proiectul/acțiunea culturală
va atinge obiectivul ales;
– programele/proiectele/acţiunile culturale sunt altele decât obligaţiile ori programele minimale pentru activităţile organizate de Municipiul Baia Mare sau instituţiile culturale
din subordine;
– justificarea programului/proiectului/acțiunii culturale (oportunitatea) în raport cu necesităţile şi priorităţile Municipiului Baia Mare;
– capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului, dovedită prin documentele care
însoţesc Formularul de solicitare a finanţării nerambursabile.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în “Ghidul solicitanţilor” la Serviciul Relaţii cu Publicul situat la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 37.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare în perioada 29.06.2020 – 03.07.2020, lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 102/09.06.2020

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA