AcasăActualitateSocialANALIZĂ - Evaluarea anuală a activităţilor jandarmilor maramureşeni

ANALIZĂ – Evaluarea anuală a activităţilor jandarmilor maramureşeni

spot_img

DISTRIBUIȚI

Astăzi începând cu ora 10.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, inspectorul şef, general de brigadă Lucian Vasile IRIMUŞ, a prezentat bilanţul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2011, de către această instituţie. La această activitate au participat  subprefectul judeţului Gyongyke Bondi, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Emil Marinescu, viceprimarul municipiului Baia Mare Istvan Ludescher şi şefii structurilor şi unităţilor judeţene aparţinând Ministerului  Administraţiei şi Internelor. Şedinţa de evaluare a rezultatelor activităţii jandarmilor maramureşeni, s-a desfăşurat în prezenţa reprezentantului Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, domnul General de brigadă Vasile DOSPINESCSU, directorul Direcţiei de Comunicaţii şi Informatică, care în numele conducerii Jandarmeriei Române i-a felicitat pe aceştia pentru modul exemplar în care şi-au îndeplinit atribuţiile în zona de responsabilitate, profesionalismul şi seriozitatea de care au dat dovadă, buna cooperare interinstituţională cu celelalte structuri judeţene, asigurându-i de întreg sprijinul din partea IGJR şi a MAI în scopul realizării obiectivelor propuse pentru anul 2012.Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş în anul 2011 a urmărit îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor conferite de actele normative în vigoare în condiţiile reducerii resurselor aflate la dispoziţie şi a adaptării structurii organizatorice la cerinţele factorilor decizionali. În perioada supusă evaluării, comanda inspectoratului a avut în vedere trei direcţii de acţiune ce au vizat creşterea aportului structurilor din cadrul instituţiei la asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică la nivelul judeţului şi dezvoltarea profesionalismului personalului, gestionarea eficientă a resursei umane necesare instituţiei pentru o activitate performantă şi asigurarea unui suport modern, eficient şi care presupune costuri optimizate pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a misiunilor şi creşterea calităţii vieţii personalului.

Ordine şi siguranţă publică
În perioada analizată, structurile de ordine şi siguranţă publică ale I.J.J. Maramureş, şi-au direcţionat efortul pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă civică şi prevenirea criminalităţii stradale.
Astfel, activitatea desfăşurată de către structurile de ordine publică ale inspectoratului s-a materializat în executarea a 11.250 misiuni specifice, faţă de 11.603 executate în 2010, cu un efective total de 47.748 jandarmi faţă de 47.189 jandarmi în 2010, rezultând o scădere cu un procent de 3,04% a misiunilor faţă de aceiaşi perioadă a anului 2010 dar o creştere a numărului efectivelor folosite cu un procent de 1,18%. Acest lucru se datorează încetării activităţii unor obiective la care s-a asigurat paza şi protecţia cu efective de jandarmi şi direcţionării acestora către subunităţile de ordine publică.
Se observă că datorită desfiinţării unor structuri din câteva localităţi, având în vedere că o localitate este cuantificată ca o misiune, numeric acestea au scăzut în timp ce efectivele angrenate în executare a crescut.

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice
Din 310 misiuni de asigurare a ordinii publice, 12 misiuni au avut ca obiect manifestări de protest, înregistrându-se o scădere semnificativă a acestora, cu 47,82% faţă de anul 2010.
Au fost executate 293 misiuni de asigurare la întruniri şi manifestaţii cu public numeros, din care: 196 la manifestări cultural-artistice şi religioase, 80 misiuni la manifestări sportive, 3 misiuni executate cu ocazia unor vizite oficiale şi 14 misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul campaniilor electorale şi desfăşurării alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor Colegiul 2 şi alegerilor pentru primar al Municipiului Baia Mare.
În ce priveşte asigurarea ordinii publice la instanţele de judecată, au fost executate 2.488 misiuni la cele 7 obiective din responsabilitate, realizându-se 5.219 dispozitive de supraveghere a accesului şi de ordine interioară în sălile de judecată cu un efectiv de 7.761 jandarmi, faţă de 2.304 misiuni cu un efectiv de 7.554 jandarmi în 2010.
Pe timpul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice, la nivelul inspectoratului, nu au fost întâmpinate greutăţi care să influenţeze buna desfăşurare a acestora. Cooperarea foarte bună existentă la nivel judeţean între instituţiile cu atribuţii în domeniu, cu liderii sindicali şi cu administraţiile publice judeţene şi locale, precum şi comportamentul civilizat al cetăţenilor, a asigurat prezervarea climatului de ordine  şi siguranţă publică, în limitele legale.

Participarea la menţinerea ordinii publice
Pe acest segment, structurile inspectoratului au executat 5.837 misiuni de menţinere a ordinii publice faţă de 5.999 executate în anul trecut, înregistrându-se o scădere cu 2,70%, cu un total de 27.939 jandarmi faţă de 27.299 jandarmi în 2010, reprezentând o creştere cu 2,34%.
Au fost executate 4.476 misiuni de patrulare constând în: 2.877 patrule independente cu 9.633 jandarmi pe raza localităţilor urbane, 10.915 patrule mixte cu 10.915 jandarmi, 351 patrule independente executate în mediul rural cu 709 jandarmi şi 1.467 patrule mixte în mediul rural cu 1.467 jandarmi.
Efective destinate pentru dispozitivele mixte în mediul urban au înregistrat o scădere cu 13,62%, fapt ce a determinat creşterea numărului patrule independente şi a rezervelor de intervenţie la structurile de supraveghere şi ordine publică.
Posturile de jandarmi montane au executat 1.251 misiuni de menţinere independent în staţiunile montane Borşa, Mogoşa, Şuior, Izvoare şi Cavnic, cu un total de 4.524 jandarmi, constând în activităţi de informare, îndrumare şi prevenire a producerii accidentelor pe traseele turistice adiacente şi în zona locurilor de agrement, dar şi 25 (+3 faţă de 2010) acţiuni de salvare a persoanelor accidentate sau aflate în dificultate în zona muntoasă, acordând primul ajutor sau sprijin unui număr de 75 turişti (+29 faţă de 2010). Întreg personalul care încadrează structurile de jandarmi montane a parcurs cel puţin două module de pregătire specifică de vară/iarnă. Ca o continuare a pregătirii, la nivel judeţean au fost organizate activităţi comune complexe având ca scop perfecţionarea unor deprinderi şi desăvârşirea lucrului în echipă. În acest sens s-a organizat şi desfăşurat o tabără comună de pregătire pe durata a 3 zile, cu personalul Serviciului Public Judeţean şi formaţiunilor locale de Salvamont în zona Creasta Cocoşului din Munţii Maramureşului. Un element de noutate în desfăşurarea acestui gen de activităţi, l-a constituit participarea unor reprezentanţi ai firmei KONG din Italia, care au prezentat demonstrativ folosirea unui dispozitiv de extracţie de tip scripete ce permite ridicarea salvatorului şi accidentatului de către o singură persoană precum şi un dispozitiv de blocare a mişcării de rotaţie a U.T.A. pe timpul ridicării acesteia în elicopter. Tot în acest sens în cursul lunii noiembrie şefii structurilor montane au participat la o activitate practic-demonstrativă privind utilizarea aparatelor de căutare P.I.E.P.S. unde reprezentantul firmei austriece a expus capacităţile tehnice şi modul de utilizare ale acestor aparate.

Protecţie instituţională, supravegherea şi ordinea publică în zona obiectivelor din competenţă
În perioada de referinţă, activitatea pe linie de pază şi protecţie a fost orientată în vederea continuării optimizării structurilor în executarea misiunilor, perfecţionarea şi aplicarea concepţiei privind desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor specifice, creşterea aportului în menţinerea ordinii şi siguranţei publice în zona instituţiilor din competenţă.
La această dată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, asigură paza şi protecţia unui număr de 18 obiective fără plată, efectivul mediu zilnic folosit este de 47 jandarmi.
Inspectoratul a avut încheiate în anul 2011 contracte de prestări servicii cu 4 societăţi comerciale care execută transporturi de produse cu caracter special.

Prevenire şi combaterea faptelor antisociale
Personalul inspectoratului şi-a adus contribuţia la prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în zona de competenţă, prin constatarea şi întocmirea actelor premergătoare, pentru 181 fapte de natură penală săvârşite de 188 autori. Din cele 154 de dosare cu acte premergătoare întocmite, sub coordonarea cadrelor compartimentului prevenire şi combatere a faptelor antisociale, nu s-a înregistrat nici un dosar care să fie returnat pentru lipsa unor condiţii de fond sau formă.
În dispozitivele mixte organizate în zona de competenţă, cadrele I.J.J. Maramureş au participat la constatarea unui număr de 261 de fapte de natură penală săvârşite de 276 făptuitori.
Prin activităţile specifice executate a fost reţinut şi predat organelor competente 3 urmăriţi, din care unul din patrule mixte. Pe linia constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale în acest an au fost luate în evidenţă un număr de 5655 sancţiuni contravenţionale, din care 2082 avertismente scrise şi 3505 amenzi contravenţionale. Din totalul acestora s-au achitat un număr de 316 sancţiuni în valoare de 8625 lei reprezentând 9% din totalul amenzilor aplicate. În această perioadă în camera de corpuri delicte au fost introduse un număr de 1574 bunuri, totodată fiind scoase 1810 bunuri, care au intrat în proprietatea statului sau au fost distruse, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Pe linia executării mandatelor de aducere, în perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, a primit spre executare un număr de 1569 mandate de aducere, cu 9% mai puţin decât în 2010 când au fost executate 1725 mandate, de pe raza a 12 localităţi, folosindu-se 4.528 jandarmi, cu 5% mai puţin ca şi în 2010, când au fost folosiţi 4766 jandarmi. Din totalul mandatelor de aducere, 605 au fost executate prin prezentarea persoanelor în cauză, în faţa instanţei de judecată sau după caz procurorului, reprezentând 38,55% din totalul acestora, iar pentru 964 au fost întocmite procese verbale. Nu au existat cazuri de neexecutare a mandatelor de aducere.
Pe linia activităţilor preventiv – educative, în perioada analizată personalul din cadrul compartimentului a executat un număr de 44 activităţi preventiv – educative în instituţiile de învăţământ preuniversitar, pe parcursul cărora au fost abordate teme privind violenţa în rândul tinerilor, efectele nocive ale consumul de alcool asupra comportamentului, precum şi efectele negative asupra personalităţii adolescenţilor generate de implicarea în activitatea „găştilor” de cartier.

Imagine publică
Activitatea de relaţii publice a urmărit promovarea imaginii reale a instituţiei, realizarea unei transparenţe depline la nivelul inspectoratului, precum şi respectarea dreptului de acces la informaţii de interes public. În acest sens au fost întreprinse măsuri pentru identificarea oportună a priorităţilor, astfel încât activitatea de relaţii publice precum şi imaginea unităţii  să fie gestionată coerent, în sprijinul atribuţiilor instituţiei şi cu scopul fundamental de a consolida încrederea populaţiei în capacitatea instituţiei noastre de a răspunde cu profesionalism şi eficienţă solicitărilor comunităţii. Au fost organizate şi desfăşurate de către, sau cu sprijinul Compartimentului Informare şi Relaţii Publice, activităţi ce au fost intens mediatizate şi care s-au bucurat de aprecierea opiniei publice, respectiv, două exerciţii de pregătire ale jandarmilor montani împreună cu reprezentanţii formaţiunilor de salvamont, lansarea numărului al treilea al revistei „Jandarmeria Maramureşeană”, Cupa Presei la Tir, participarea la tabăra judeţeană „Prietenii mei în uniformă”, la campania naţională de ecologizare „Let’s do it România!”, la Campania de donare de sânge „JANDARMERIA donează VIAŢĂ pentru ROMÂNIA!”, precum şi organizarea şi desfăşurarea de activităţi dedicate Sărbătorilor de Iarnă.
În cursul anului 2011, au apărut în presa scrisă şi ziare electronice, un număr de 3306 articole, au fost luate cadrelor unităţii 238 interviuri, atât de către reprezentanţi ai presei locale cât şi centrale şi s-a participat la 19 emisiuni, la posturile locale de radio şi televiziune. De asemenea, trebuie evidenţiat faptul că nu au existat situaţii cu potenţial de evoluţie în criză mediatică şi nici materiale negative în mass-media cu privire la cadre cu funcţii de conducere, cadre din unitate sau la unitate.

Concluzii
Anul 2011 s-a arătat ca un an de reforme dificile şi chiar dureroase pentru România şi implicit pentru instituţiile din segmentul de ordine şi siguranţă publică, fiind supus evoluţiilor complexe din plan  economic şi social atât intern cât şi internaţional. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş a urmărit realizarea direcţiilor de acţiune stabilite în documentele programatice, îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor asumate chiar în condiţiile fondurilor bugetare insuficiente şi mai ales a reducerii resursei umane. Provocările întâlnite şi dorinţa de a menţine standarde ridicate pentru activitatea desfăşurată au impus adaptarea la nivel managerial prin asumarea unor măsuri dure. Finalitatea acestora a constat în menţinerea nivelului de operativitate şi profesionalism.  Prin soluţii viabile, pertinente şi pragmatice, echipa managerială îşi propune ca şi în anul 2012 să îşi realizeze exemplar mandatul avut.
Sursa: Compartimentul Informare Relaţii Publice IJJ Maramureş

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA