AcasăAlteleEconomicANAF - Precizări privind obţinerea de venituri din închirieri şi subînchirieri

ANAF – Precizări privind obţinerea de venituri din închirieri şi subînchirieri

DISTRIBUIȚI

ANAF Referitor la articolul apărut pe Profit.ro, „Abordare diferită în ANAF: Unele administrații refuză înregistrarea contractelor de închiriere din cauza certificatului energetic, iar bugetul pierde bani”, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală face unele precizări.


ANAF Reamintim contribuabililor care obțin venituri din închirierea și/sau subînchirierea de bunuri mobile și imobile din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare bunurilor agricole, că au obligația să depună o declarație privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220), în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți.

Declarația se depune, odată cu înregistrarea contractului încheiat între părți, la organul fiscal pe raza căruia se află domiciliul contribuabilului.

Pentru înregistrarea contractului de inchiriere (contractul de locaţiune), locatorul, respectiv proprietarul, coproprietarul, uzufructuarul sau alt deţinător legal, după caz, va prezenta la unitatea fiscală contractul de închiriere – un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal, și împuternicire însoțită de actul de identitate al împuternicitului, dacă este cazul.

Neprezentarea certificatului energetic, aşa după cum prevede art.19 alin.(3) din Legea nr. 372/2005, privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, nu constituie un motiv de refuz al înregistrării contractului de închiriere sau al primirii formularului 220 ţinând cont de art. 14 din Codul de Procedură Fiscală care precizează că veniturile, alte beneficii și elemente patrimoniale sunt supuse legislației fiscale indiferent dacă sunt obținute din acte sau fapte ce îndeplinesc sau nu cerințele altor dispoziții legale precum şi că organul fiscal stabileşte tratamentul fiscal al unei operaţiuni având în vedere doar prevederile legislaţiei fiscale, tratamentul fiscal nefiind influenţat de faptul că operaţiunea respectivă îndeplineşte sau nu cerinţele altor prevederi legale.

Menţionăm că, toate precizările de mai sus au fost transmise şi unităţilor fiscale teritoriale încă din luna noiembrie, astfel încât, toţi contribuabilii care obţin venituri din închirieri, vor beneficia de aplicarea unitară a prevederilor legale şi de un tratament fiscal echitabil.

Informaţii suplimentare şi detaliate privind impozitarea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor (închiriere), precum şi informaţii referitoare la actele/documentele pe care contribuabilii trebuie să le prezinte odată cu înregistrarea contractelor de închiriere/depunerea formularului 220, se regăsesc în “Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”, care poate fi accesat la adresa:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/ghid_chirii_2016.pdf, precum şi în “Ghidul privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili persoane fizice”, care poate fi accesat la adresa :
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/GHID_acte_justificative_2015_PF.pdf.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


TE-AR MAI PUTEA INTERESA