AcasăAlteleEconomicANAF DEZMINTE - Nu există "target” de atragere de sume suplimentare...

ANAF DEZMINTE – Nu există „target” de atragere de sume suplimentare de către inspectorii fiscali

spot_img

DISTRIBUIȚI

 

În urma alegațiilor apãrute în presã referitoare la transmiterea unei circulare ANAF cãtre Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice pe tema impunerii unui „target” de atragere de sume suplimentare de cãtre inspectorii fiscali, facem urmãtoarele precizãri: 


La nivelul ANAF nu a fost transmis
ã nicio circularã referitoare la impunerea unor ținte pentru atragerea de sume suplimentare, de cãtre inspectorii fiscali. Precizãm cã în sarcina ANAF au fost stabilite o serie de obiective, atribuții si mãsuri, în domeniul îmbunãtãțirii colectãrii impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor sume datorate bugetului general consolidat, respectiv: 

1. Potrivit Strategiei instituționale
 pentru perioada 2017-2020  ANAF are de atins urmãtoarele obiectivele strategice:

– Creșterea conformãrii voluntare;
 
– Reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane;
 
– Îmbunãtãþirea relaþiei cu contribuabilii;
 
– Creșterea eficienþei colectãrii;


2. Potrivit Programului de Guvernare, în vederea creșterii eficacitãþii A.N.A.F. în combaterea evaziunii fiscale, a creșterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului, s-au luat o serie de mãsuri în acest sens, printre care amintim, stabilirea unor ținte și orientarea acțiunilor de inspecție fiscalã cãtre domeniile cu risc mare de evazi
une, în baza analizei de risc efectuate.

3. Potrivit H
otãrârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenþiei Naționale de Administrare Fiscalã,  instituția contribuie în domeniul sãu de activitate la implementarea programului de guvernare și a altor documente programatice, prin elaborarea și aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, generale sau sectoriale, prin îndeplinirea mai multor funcþii, printre care și funcția de inspecție fiscalã, cu scopul asigurãrii colectãrii veniturilor statului la bugetul general consolidat.

4. În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice cuprinse în Strategia A.N.A.F. 2017-2020 și ținând cont de prevederile 
Hotãrârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcþionarea Agenției Naționale de Administrare Fiscalãinspecția fiscalã, în conformitate cu  reglementãrile cuprinse în Codul de procedurã fiscalã aprobat prin Legea nr. 207/2015, acționeazã pentru verificarea legalitãþii și conformitãții declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactitãții îndeplinirii obligațiilor în legãturã cu stabilirea obligațiilor fiscale de cãtre contribuabil/plãtitor, respectãrii prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, dupã caz, a bazelor de impozitare și a situaþiilor de fapt aferente, stabilirea diferenþelor de obligații fiscale principale.

Totodatã, precizãm faptul cã Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã statueazã la art. 121 alin. (1) faptul cã “Selectarea contribuabililor/plãtitorilor ce urmeazã a fi supuși inspecþiei fiscale este efectuatã de cãtre organul de inspecþie fiscalã competent, în funcție de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabilește pe baza analizei de risc”.

Astfel, p
entru asigurarea îmbunãtãțirii colectãrii veniturilor la bugetul general consolidat și în scopul monitorizãrii și evaluãrii activitãþii organelor fiscale, Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã a dezvoltat un sistem modern de indicatori de performanțã cantitativi și calitativi ce sunt stabiliți în deplinã concordanțã cu dispozițiile legale în vigoare și Strategia Agenției Naþionale de Administrare Fiscalã pentru perioada 2017- 2020.


Precizãm cã președintele ANAF, domnul Bogdan Nicolae Stan, a solicitat Direcției Generale de Integritate demararea unei anchete privind apariția în mass-media a unui document intern, aparținând Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, care nu a fost aprobat de conducerea instituției. 

Informații furnizate de către SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA ANAF

 

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA