AcasăEvenimentINTEGRITATE - Un primar si trei consilieri au fost gasiti incompatibili de...

INTEGRITATE – Un primar si trei consilieri au fost gasiti incompatibili de A.N.I.

DISTRIBUIȚI

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul lui BUZDUGAN IOAN PAVEL, primar al comunei Remetea Chioarului, Judetul Maramureș.Starea de conflict de interese a intervenit ca urmare a emiterii / încheierii de către persoanele evaluate a unor acte administrative sau juridice prin care s-a realizat un folos material pentru sine, soț sau rudele sale de gradul I ori pentru un afin până la gradul II inclusiv, astfel:

1) BUZDUGAN IOAN PAVEL a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de Primar al Comunei Remetea Chioarului, a semnat atât contractul individual de muncă al fiului său, prin care acesta este angajat pe durată nedeterminată în cadrul primăriei, cât și dispoziția prin care fiul acestuia a fost reîncadrat pe postul de inginer cadastru. Astfel, BUZDUGAN IOAN PAVEL a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „primarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru […] rudele sale de gradul I”.

BORSA

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că HORJ LUPU, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Borșa, Jud. Maramureș, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada august 2009 – iunie 2012, întrucât a emis un contract comercial de furnizare de produse, în sumă de 9.324,8 Lei, între S.C. Horber S.R.L. (societate deținută de HORJ LUPU) și Primăria Orașului Borșa.

Astfel, HORJ LUPU nu a respectat dispozițiile art. 90, alin. 1 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali […] care au funcţia de […] administrator […] precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte […]”.

HORJ LUPU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. HORJ LUPU a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […].

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

VISEU DE JOS

PETZ LUDOVIC a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii privind rectificarea bugetului local al Comunei Vișeu de Jos pe anul 2011. PETZ LUDOVIC a avut un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, respectiv încheierea și derularea unui contract de lucrări în sumă de 7.160 Lei, încheiat între Primăria Comunei Vișeu de Jos și S.C. PELUD ELECTRIC S.R.L., societate în cadrul careia acesta deține funcția de administrator.

Astfel, persoanele menționate au încălcat dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, precum și dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”.

BAIA SPRIE

PELECACI GRIGORE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 august 2008 – 03 iulie 2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția de Consilier local în cadrul C.L. Baia Sprie, cât și funcția de inspector în cadrul Cabinetului Primarului Orașului Baia Sprie. Astfel, PELECACI GRIGORE nu a respectat dispozițiile art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de consilier local […] este incompatibilă cu calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”.

Toate persoanele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare puncte de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.TE-AR MAI PUTEA INTERESA